Kasvu rahasto

Kasvu rahasto on rahastotyyppinä tyypillisesti sellainen joka sijoittaa alueellisesti rajoitetusti kasvuyhtiöihin osakemarkkinoilla.

Suomen alueella rahastoyhtiöiden toimintaa sääntelee Finanssivalvonta, jonka tietojen mukaan sen sääntelyn alaisilla rahastoyhtiöllä oli seuraavat kasvurahastot tarjolla tietojen perusteella:

  • Erikoissijoitusrahasto Nordea Kasvu Private Banking
  • Sijoitusrahasto Nordea Kasvuyhtiö Plus
  • OP-Eurooppa Kasvu -sijoitusrahasto
  • Sijoitusrahasto Danske Suomi Kasvuosake

Yleisesti kasvuyhtiön määrittely riippuu näiden rahastoyhtiöiden säännnöistä.

Muualla usein tälläinen kasvuyhtiö kuitenkin määritellään miksi tahansa yritykseksi, joka tuottaa huomattavan positiivista kassavirtaa tai voittoja, ja jotka kasvavat huomattavasti nopeammin kansantalouden kasvuvauhtia.

Kasvuyhtiön piirteisiin usein kuuluu myös se että sillä on useita mahdollisuuksia yrityksen sisäisiin sijoituksiin jotka tuottavat hyvin, ja joiden johdosta tällaiset yritykset usein eivät jaa osinkoja.

Tällaisia kasvuyrityksiä on usein erittäin paljon varsinkin teknologiasektorilla.

Kasvuyritysten odotetaan kasvattavan tulostaan merkittävästi tulevaisuudessa, jonka ansiosta suuri osa tällaisten osakkeiden arvosta on usein tulevaisuudesta diskontatuissa odotetuissa kassavirroissa.

Morningstarin (www.morningstar.fi) informaation mukaan maailman sijoitusrahastoista löytyi ainakin 228 rahastoa joiden strategia joko osittain tai kokonaan kohdistui kasvuyrityksiin tai niihin liittyviin markkinoihin.