Kiinteistö sijoittaminen

Kiinteistö sijoittaminen ja asuntoinvestointien parhaisiin suomalaisiin tietolähteisiin kuuluvat mm. Kiinteistötalouden Instituutti sekä Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI.

Kiinteistötalouden Instituutti
www.kti.fi

KTI on organisaatio joka tuottaa kiinteistöalan sijoittajille mm.

  • informaatio-
  • benchmarking- sekä
  • tutkimuspalveluja.

KTI:n parasta antia suomalaiselle kiinteistösijoittajalle ovat erilaiset tietokannat kiinteistosijoittamisesta ja niiden muuttujista.

Näihin tietokantoihin sisältyvät muun muassa:

  • tiedot vuokrista,
  • ylläpitokustannuksista ja myös
  • yleisistä sijoitusten tuotoista Suomessa kiinteistöalalla.

Hyvän käsityksen KTI:n tuottamasta informaatiosta saat vuosittaisesta “The Finnish Property Market” julkaisusta, joka summaa englannin kielellä Suomen kiinteistömarkkinat kansainvälisille sijoittajille — kerran vuodessa ilmestyvänä julkaisuna.

Julkaisun, joka on maksullinen, voi ladata omalle koneelle PDF muodossa osoitteesta:

www.kti.fi/the-finnish-property-market

Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI
www.rakli.fi

RAKLI toimii muun muassa etuja ajavana järjestönä monille…

  • suomalaisille kiinteistösijoittajille sekä
  • kiinteistöjen managereille.

RAKLIn jäsenet omistavat ja/tai hallinnoivat huomattavaa osaa Suomen toimitilakiinteistöistä.

Piensijoittajalle RAKLI:n parasta antia ovat varsinkin toimialaa luotaavat toimialakatsaukset, joita voit lukea osoitteessa:

www.rakli.fi/toimialakatsaukset/

Suomen Vuokranantajat
www.vuokranantajat.fi

Suomen Vuokranantajat järjestön toimialaa on toimia Suomessa toimivien vuokranantajien etujärjestönä.

Koska suuri osa kiinteistösijoittamisesta pitää sisällään tilojen vuokraamisen muodossa saatavan tulonodotuksen, järjestön parasta antia myös piensijoittajille on erilainen opetusmateriaali siitä, miten maksimoida vuokratulojen odotusarvot ja tuottaa lisäarvoa niin kiinteistön omistajalle että vuokraajalle.

Hyvä tapa aloittaa opetusmateriaalin parissa järjestön luona on lukea nettisivut joissa opetetaan vuokraustoiminnan perusteet, osoitteessa:

www.vuokranantajat.fi/vuokrauksenabc/