Kompassi Rahasto

Kompassi Rahasto on Sampo Pankin hallinnoima sekarahasto tyyppi, joita on olemassa eri osake ja velkakirja painotuksilla.

Näiden painotusten tyyppi ja suuruus paljastuu rahastojen nimistä (lueteltu alla).

Esim Kompassi 25 sijoittaa hallinnoimistaan varoista tyypillisesti sääntöjensä puitteissa 25% osakkeisiin, loput korkopapereihin ja käteiseen…

….Kompassi 50 sijoittaa 50% osakkeisiin, loput korkopapereihin, ja niin edelleen.

Rahaston nimessä olevat “kasvu” tai “tuotto” viittaavat rahaston osakesijoituksissa käytettävään strategiaan.

Strategia joko painottuu kasvuyrityksiin “kasvu” tapauksessa, tai vakiintuneempiin, enemmän osinkoja maksaviin “tuotto” yrityksiin.

  • Sampo Kompassi 25 Kasvu
  • Sampo Kompassi 25 Tuotto
  • Sampo Kompassi 50 Kasvu
  • Sampo Kompassi 50 Tuotto
  • Sampo Kompassi 75 Kasvu
  • Sampo Kompassi 75 Tuotto
  • Sampo Kompassi Korko Kasvu
  • Sampo Kompassi Korko Tuotto
  • Sampo Kompassi Osake Kasvu
  • Sampo Kompassi Osake Tuotto

Rahastoista “Korko” nimiset Kompassi rahastot sijoittavat varansa eri strategioilla pelkästään korkopapereihin ja “Osake” vastaavasti pelkästään osakemarkkinoille.

Näistä rahastoista varsinkin Kompassi 25 sekä Kompassi 50 rahastot ovat olleet Suomalaisten sijoittajien suosiossa.

Muun muassa Talouselämän rahastovertailussa Kompassi 25 rahasto on ollut suosituimpien rahastojen joukossa useana vuotena.

Rahastojen osakesijoitukset ovat maantieteellisesti jakauneet mm. Länsi-Eurooppaan, Pohjois-Amerikkaan, Suomeen, Aasiaan sekä kehittyville markkinoille.