Kontra rahasto

Kontra rahasto tyyppisiä sijoitusrahastoja, joita käytetään hyötymään markkinoiden kurssilaskusta tai suojaamaan osakesalkku markkinoiden laskusta, tarjoaa Suomessa Danske Bank/Sampo Pankki.

Dansken rahasto tällaiseen sijoittamiseen on nimeltään Kontra Kasvu.

Kontra Kasvun hallinnoima varallisuus sijoitetaan rahaston sääntöjen puitteissa suurimmaksi osaksi euromääräisiin korkoinstrumentteihin

…mutta toiminnassa käytetään myös aktiivisesti osakejohdannaisia, varsinkin osakeindekseihin sidottuja myyntiwarrantteja.

Vaikka monet sijoittajat voisivat tehdä samankaltaisia myyntiwarrantti sijoituksia suojatakseen osakesalkkunsa, kontra tyyppinen rahasto mahdollistaa tällaisen toiminnan huomattavasti vähemmällä vaivalla.

Rahaston ilmoituksen mukaan näiden johdannaisten avulla tämän rahaston sijoitusaste osakkeisiin on mahdollista vaihdella -100 % ja 25 % välillä.

Kontran idean mukaan normaalitilanne rahastolle on sellainen, jossa osakesijoitusaste on negatiivinen.

Lopputavoitteena rahastolla on saavuttaa rahastolle näiden johdannaisten aktiivisella käytöllä positiivista tuottoa osakekurssien laskiessa.

Rahaston varat voidaan myös sen sääntöjen puitteissa sijoittaa korkopohjaisiin arvopapereihin, joiden liikkeeseenlaskijana on esimerkiksi Suomen valtio, Yhdysvallat, Kanada, Meksiko, Japani, Australia, Etelä-Korea, Uusi-Seelanti, Sveitsi, tai Turkki.

Kontralle tyypillisesti kuitenkin nousevien kurssien aikana on puolestaan todennäköistä, että rahaston arvo laskee.


Danske Kontran sijoitustoiminta alkoi on 8.10.1997.