Korko rahasto

Korko rahasto on sijoitusrahasto jonka pääasiallisia sijoituskohteita ovat erilaiset korkopaperit, riippuen rahaston säännöistä.

Toisen kuin yleisesti luullaan, kaikki korkorahastot eivät ole pieniriskisiä sijoituskohteita.

Korkorahaston riskitaso riippuu siitä, minkälaisiin korkopapereihin sijoitusrahasto sijoittaa sääntöjensä puitteissa.

Helpoin tapa määritellä kuinka riskipitoisia korkorahaston sijoitukset ovat, on tarkastella minkätyyppisiin korkopapereihin luottolaitosten luokituksessa rahasto sijoittaa hallinnoimansa varat.

Parhaan luottoluokituksen saavat paperit ovat yleensä valtion ja vastaavien julkisten liikkeellelaskijoiden papereita, kun taas alemman luottoluokituksen omaavat ns. roskalainat ovat yleensä erittäin spekulatiivisia yritysten liikkeellelaskemia korkopapereita.

Korkopapereiden riskisyyteen vaikuttaa myös niiden juoksuaika, jonka mukaan korkopaperit luokitellaan ns. rahamarkkinakorkopapereiksi (juoksuaika yleensä alle 12kk) tai lyhyen koron markkinoiksi tai pitkän koron markkinoiksi (juoksuaika yleensä yli 12kk).

Mitä lyhyempi juoksuaika korkopaperilla on, sitä pienempi sen riski on ja sitä enemmän tällainen korkopaperi vastaa käteistä rahaa sijoituksena.

Pitkiin korkopapereihin liittyy joukko erilaisia riskejä, joita lyhyen koron markkinoihin ei yleensä lueta, kuten…

  • korkokuponkien jälleensijoitusriski ja
  • korkoriski.

Korkorahaston säännöissä on yleensä määritelty, minkälaisiin korkopapereihin rahasto voi hallussaan olevia varoja sijoittaa.

Tämä määrittely viittaa yleensä luottoluokituksiin ja siihen vähimmäisluokitukseen joita korkopapereilla esimerkiksi Standard & Poors yhtiön luokituksen mukaan tulee olla.

Morningstarin Suomi palvelun mukaan (www.morningstar.fi), Suomen markkinoille on tarjolla ainakin yli 1400 pitkien korkomarkkinoiden rahastoa sekä yli 180 rahamarkkinarahastoa.