ASP laina maksimi – kuinka paljon se on?

Katsaus ASP laina maksimi ehtoihin, jotka määräytyvät usean tekijän perusteella, tärkeimpänä muuttujanaan asunnon sijaintikunta Suomessa.

Perusehtona ASP säästämisessä on se, että korkotukeen perustuva ASP laina voi olla enintään 90 prosenttia asunnon kauppahinnasta tai omakotirakentajan kustannusarviosta.

Korkotuen alainen ASP-lainan maksimimäärä lasketaan ASP-tilille säästöistä (säästöt kerrottuna yhdeksällä), jota määriteltäessä pankki ottaa huomioon hyväksytyt talletukset, yhden prosentin peruskoron, sekä talletuksille maksettavan lisäkoron (2% -4%, ensimmäiseltä ja viideltä sitä seuraavalta säästövuodelta).

ASP laina maksimi.

ASP-korkotukilainan euromääräinen enimmäismäärä (2023) määräytyy puolestaan asunnon sijaintikunnan mukaan:

  • Helsinki: 215 000 euroa,
  • Espoo, Vantaa ja Kauniainen: 160 000 euroa,
  • Tampere, Turku: 140 000 euroa, sekä
  • muut kunnat: 120 000 euroa.

Mikäli ASP-korkotukilaina ei tule kattamaan 90 prosentin osuutta asunnon hankintahinnasta, voit sopia suoraan pankin kanssa lisälainasta, johon sovelletaan ASP-lainasta erillisiä ehtoja. Yleensä se myönnetään normaalina asuntolainana.

ASP laina maksimi – kaksi ASP-säästäjää ja yhteisen asunnon hankinta

Kaksi ASP-säästäjää voivat ostaa yhteisen asunnon. Tätä varten he voivat joko ottaa yhteisen ASP-lainan tai kaksi erillistä lainaa.

Yhteinen ASP-laina

Mikäli kahdella ASP-säästäjällä on ollut yhteinen ASP-tili, he voivat ottaa yhteisen ASP-lainan. Lainan enimmäismäärä on 10 % asunnon hankintahinnasta + 50 % kuntakohtaisesta enimmäismäärästä.

Jos ASP-säästäjillä on toisaalta ollut kaksi erillistä ASP-tiliä, he voivat yhdistää ne yhdeksi tiliksi ja ottaa yhteisen ASP-lainan. Lainan enimmäismäärä on 10 % asunnon hankintahinnasta + 50 % kuntakohtaisesta enimmäismäärästä.

ASP laina maksimimäärä.

Yleisellä tasolla ASP-korkotukilainan määrä yhteisen tilin tapauksessa lasketaan tavallisen laskutavan mukaan ottaen huomioon, että lainan enimmäismäärä voi olla 50 % korkeampi kuin kuntakohtainen enimmäismäärä. Erillisten tilien enimmäismäärää laskettaessa otetaan huomioon enimmillään yhteenlaskettuna 4 500 euron talletukset vuosineljänneksessä.

Erilliset ASP-lainat – ASP laina maksimi

Jos ASP-säästäjillä on ollut yksi yhteinen ASP-tili, se tulee jakaa ennen kuin he voivat ottaa kaksi erillistä ASP-lainaa.

Jos ASP-säästäjillä on erilliset ASP-tilit, he voivat ottaa kaksi erillistä ASP-lainaa. Lainan enimmäismäärä on 10 % asunnon hankintahinnasta + 50 % kuntakohtaisesta enimmäismäärästä.

Erillisten tilien tapauksessa ASP-korkotukilainan mahdollista enimmäismäärää määriteltäessä huomioon otetaan tilien talletuksista yhteensä enimmillään 4 500 € / vuosineljännes. Lisäksi vain hyväksytyt talletukset otetaan huomioon tätä ASP-korkotukilainaa laskettaessa.

Kummassakin tapauksessa ASP-säästäjien tulee täyttää seuraavat ehdot:

  • Heillä tulee olla omia säästöjä 10 % oman osuutensa hankintahinnasta.
  • Heillä tulee olla säästettynä vähintään kahdeksan vuosineljännestä.

Mikäli kaksi ASP-säästäjää täyttävät ehdot, +50% korotetut ASP-korkotukilainan euromääräiset enimmäismäärät (2023) ovat asunnon sijaintikunnan mukaan:

  • Helsinki: 322 500 euroa,
  • Espoo, Vantaa ja Kauniainen: 240 000 euroa,
  • Tampere, Turku: 210 000 euroa, sekä
  • muut kunnat: 180 000 euroa.

Yhteenveto

Kaksi ASP-säästäjää voi ostaa yhteisen asunnon joko yhteisellä ASP-lainalla tai kahdella erillisellä lainalla. Kummassakin tapauksessa ASP-säästäjien tulee täyttää tietyt ehdot. Lisätietoja ajankohtaisista lainamääriin liittyvistä rajoista antaa Valtiokonttori tiedotuksellaan.

ASP-lainan maksimikorko on myös tärkeä tekijä lainan ottamisen yhteydessä.

Valtion korkotuen ehdot täyttävän ASP-asuntokaupan lainan koron tulee lain mukaan olla alhaisempi kuin muiden vastaavien saman pankin myöntämien ensiasuntolainojen koron.

Viitekorkona voidaan käyttää yleisesti asuntolainoissa käytettäviä viitekorkoja. ASP-lainoituksessa ei voida käyttää korkosuojauksia.

Rahanarvoinen valtiontakaus ottamallesi lainalle on mahdollista saada vain ASP-asunnon kaupanteon yhteydessä.

Laina-aika tällaisissa tapauksissa voi olla enintään 25 vuotta, ja lainan lyhennystavasta voit sopia suoraan pankin kanssa.