Kuinka suuri on ASP laina maksimimäärä?

ASP laina maksimimäärä määritellään asuntosäästöpalkkiolaissa ja sen pohjalta säädetyissä asetuksissa, ja enimmäismäärät ovat paikkakuntakohtaisia.

Lähtökohtaisesti ASP-lainan määrä lasketaan ASP-tilin säästöistä (kerrottuna yhdeksällä), mukaanluettuna tilille tehdyt hyväksytyt talletukset, yhden prosentin peruskorko, ja talletuksille maksettava lisäkorko.

Prosentuaalisesti ASP-laina voi olla enintään 90 prosenttia asunnon kauppahinnasta tai omakotirakentajan kustannusarviosta.

Jos ASP-laina yhdessä omarahoitusosuuden kanssa ei riitä määrältään ensiasunnon hankintaan, voit neuvotella pankkisi kanssa lisälainasta, joka on erillinen laina ja johon ei sovelleta ASP-sopimuksen sääntöjä.

Esimerkiksi Danske Bank on ilmoittanut että 60 % heidän ASP-laina-asiakkaistaan ottaa tätä lisälainaa, joka määrältään on keskimäärin reilut 20 prosenttia koko lainasummasta.

ASP-lainan paikkakuntakohtaiset enimmäismäärät

Asuntopalkkiolakia ohjataan erilaisilla asetuksilla ja Valtiokonttorin ohjeistuksilla.

Näiden asetusten kautta ASP-lainan enimmäismäärissä on huomioitu Suomessa esiintyvät alueelliset ensiasuntojen hankintahinnan erot.

ASP-korkotukilainan enimmäismäärä määräytyy vuoden 2019 tietojen pohjalta asunnon sijaintikunnan mukaan siten, että paikkakunnat jaotellaan kolmeen osaan, 1) Helsinkiin, 2) Espooseen, Vantaaseen ja Kauniaisiin, sekä 3) muihin kuntiin.

Lainan enimmäismäärä (euroa) tällä jaotuksella on Helsinki 180 000, Espoo, Vantaa ja Kauniainen 145 000, ja muut kunnat 115 000.


Sinun kannattaa aina tarkistaa ajankohtaiset enimmäismäärät suoraan pankiltasi, koska euromääräisiä enimmäismääriä tarkistetaan asetuksilla ajoittain etenkin asukaskasvuvoittoisten paikkakuntien, kuten Helsingin, suhteen.