Kuinka tehdä ASP tili talletus sääntöjen mukaisesti?

ASP tili talletus säännöt määräävät tarkkaan, minkälaiset säästöt ovat määriltään ja ajallisesti ns. hyväksyttäviä talletuksia.

Lainsäädännössä on laitettu näille ASP-tilille tehtäville talletuksille sekä määrällisiä että ajallisia rajoitteita tuodakseen varmuutta siihen, että ASP-järjestelmää käyttävät nimenomaan aidosti ensiasuntoon säästäjät, eivät vaikkapa kiinteistösijoittajat.

Tarkoituksena ASP-tallettamiselle on saada säästöön vähintään 10 prosenttia tulevasta ensiasunnostasi tai ensikodiksesi tarkoitetusta omakotitalosi rakentamisen kustannusarviosta niin sanottuna omasäästöosuutena.

Mikäli ostat asunnon yhdessä jonkun toisen kanssa, tavoitteena on säästää 10 prosenttia omistukseesi tulevan osuuden (vähintään 50 prosenttia) hinnasta.

Tallettaminen pitää ajoittaa siten, että ASP-tilillesi tulee tehdä talletuksia vähintään kahdeksana kalenterivuosineljänneksenä ennen kuin voit hakea pankilta ASP-lainaa.

Lisäksi, jotta pankki hyväksyisi nämä kalenterivuosineljänneksen aikana tehdyt talletukset, yhden kalenterivuosineljänneksen (3 kk) aikana tehtyjen talletusten tulee olla määrältään vähintään 150 euroa mutta enintään 3 000 euroa.

Vuosineljännestalletuksia ei tarvitse tehdä välttämättä peräkkäisinä vuosineljänneksinä, vaan tarvittaessa voit pitää säästämisestä taukoa ja jatkaa sitä niin kauan kuin haluat (laissa ei määritellä ASP-säästämiselle takarajaa).

Alaikäisten ASP-säästäjien tekemät talletukset

ASP-säästämisen voi aloittaa alaikäisenä, 15–17-vuotiaana, jolloin ASP-sopimuksen allekirjoittaminen tapahtuu käymällä pankkikonttorissa yhdessä vanhempasi tai holhoojasi kanssa.

Jotta tilille tehtävät talletukset olisivat ylläkuvatun tapaisesti hyväksyttäviä talletuksia pankin näkökulmasta, säästämisen ehtona on, että olet ansainnut säästöt omalla työlläsi.

Valtiovarainministeriön alainen Valtiokonttori on määritellyt tarkemmin sitä, mitä omalla työllä ansaittuihin varoihin luetaan. Niitä ovat esimerkiksi palkkatulot ansiotyöstä, viikko- ja kuukausirahat (jotka maksetaan ASP-tallettajan palkkatilille ja rahan tulee olla työtä vasten saatua, ei lahjaluonteista), sekä stipendit, jotka on saatu esimerkiksi koulusta.

Toisaalta omalla työllä ansaituiksi varoja ei lueta, jos ne ovat perhe-eläkettä, saatua perintöä, lapsilisiä, tai opintotukea.

Myöskään esimerkiksi vanhemmilta, isovanhemmilta tai muilta lahjaksi saatua rahaa ei voida siirtää alle 18-vuotiaan henkilön nimissä olevalle, verovapaalle ASP-tilille.

Jotta alaikäisen tekemät talletukset ASP-tilille olisivat hyväksyttyjä, alaikäisen säästäjän on lisäksi toimitettava pankille vähintään kerran vuodessa selvitys tilille talletetuista varoista.


Voit tehdä tämän ilmoituksen esimerkiksi Valtiokonttorin laatimalla lomakkeella tai veroviraston antamalla ilmoituksella verotettavista tuloista. Pankki voi halutessaan käyttää omaa lomakettaan tähän tarkoitukseen.