Kulta rahasto

Kulta rahasto sijoitusrahastoja on tarjolla Suomessa Finanssivalvonnan alaisilta rahastoyhtiöiltä mm. Danske Bank/Sampo Pankilta.

Danske Bank rahastot jotka sijoittavat kultaan ovat Danske Kulta Kasvu sekä Danske Kulta Tuotto.

Kulta Kasvu on erikoissijoitusrahasto joka sijoittaa pääasiassa kultajohdannaisiin. Rahaston jäljellejäävä varallisuus kultasijoitusten ohella sijoitetaan muihin rahastoihin, jotka sijoittavat edelleen varansa korkoinstrumentteihin.

Rahaston sääntöjen puitteissa sen hallinnoimia varoja on mahdollista myös sijoittaa kultaan liityvien toimialojen yhtiöiden osakkeisiin ja niihin sijoittaviin rahastoihin.

Molemmissa Dansken kultaan sijoittavien rahastojen tapauksessa niiden arvonkehitys riippuu pohjimmiltaan ja pääasiassa kullan hinnan kehityksestä…

…ja ne on tarkoitettu ja kohdennettu kokeneille sijoittajille, jotka haluavat ottaa näkemystä kullan mahdolliseen hinnannousuun ja jotka pystyvät portfolionsa sisällä hyväksymään tällaisten sijoitusten voimakkaankin arvonvaihtelun ja riskin, joka on suurempi kuin tavallisissa sijoitusrahastoissa.

Kultaan sijoittavat rahastot ovat usein suosittuja ammattimaisten salkunhoitajien ja sijoittajien keskuudessa sen tuoman tuoton hajautuksen vuoksi. Kultasijoitusten tuoton oletetaan usein korreloivan heikosti osakemarkkinoiden yleisindeksin muutosten kanssa.

Kansainvälisesti Morningstar palvelu ilmoittaa maailmassa olevan noin 1800 rahastoa joiden pääasiallinen sijoituskohde on arvometallit, ja joista monen pääasiallinen sijoituskohde on juuri kulta.

Leave a Comment