Kumpi on parempi: ASP vai tavallinen asuntolaina?

Katsaus siihen, kumpi on parempi vaihtoehto asunnon hankkijalle, ASP vai tavallinen asuntolaina?

Asuntosäästöpalkkio (ASP) järjestelmä on erikoislaatuinen osa Suomen asuntolainamarkkinoita, jota varten eduskunta sääti aikanaan (vuonna 1980) oman lakinsa.

ASP-järjestelmän tarkoituksena on tukea ja kannustaa nuoria (iältään 15-39-vuotiaita) suomalaisia heidän ensiasuntonsa hankinnassa.

Tuki-ja kannustin ominaisuuksiin ASP-järjestelmässä kuuluvat mm. poikkeuksellisen korkeat ja verottomat talletuskorot, ilmainen valtion antama korkotuki lainan takaisinmaksulle, valtion maksuton lainan takaus, sekä vapautus varainsiirtoverosta.

Lisäksi ASP-lainoja tarjoavia pankkeja velvoitetaan sen suhteen, että niiden ASP-lainojen korkojen tulee olla lainaajalle edullisimmat kaikista pankin ensiasunnon ostajalle olevista vaihtoehdoista.

Yleisradion (2015) tutkimuksen mukaan tämä käytännössä tarkoittaa sitä, että pankit ovat alentaneet korkomarginaaliaan ASP-lainoissa 0,2-0,3 %.

ASP-laina vs perinteinen asuntolaina

Vaikka ASP-tili on monella tapaa ylivertainen vaihtoehto nuorelle asuntosäästäjälle, se ei ole välttämätön oman ensikodin ostajalle, vaan säästäminen asuntoa varten onnistuu myös tavallisen säästötilin turvin.

Normaalin asuntolainan kohdalla tarvitsen ensiasuntoa varten omia säästöjä vähintään 5 % hankintahinnasta sekä säännölliset tulot.

Normaalille ensiasuntolainalle on hankittava takaus, ja halutessasi tai tarvittaessa voit myös ostaa tämän lisävakuuden.

ASP-lainalla on ilmainen valtion takaus, minkä ansiosta et tarvitse sen suhteen muita vakuuksia lainan saamiseksi, eikä sinun siten tarvitse pyytää takausta vaikkapa vanhemmiltasi.

Asuntolainan valtiontakauksen voi toisaalta saada jokainen, joka ottaa asuntolainan oman vakituisen asunnon rakentamista tai ostamista varten, mutta maksullisena palveluna.

Varainsiirtoveron vapautus koskee kaikkia ensiasunnon ostajia, joten sen takia ei välttämättä tarvitse ottaa ASP-lainaa.

ASP-lainalla ostettuun asuntoon liittyy sen käyttöä rajoittavia tekijöitä, joista tärkein on se, että voit vuokrata ASP-lainalla ostettua ensiasuntoa vain erityisistä syistä maksimissaan kahdeksi vuodeksi. Normaaliin ensiasuntolainaan ei liity tällaista vuokraamista rajoittavaa sääntelyä.


ASP-lainalla ostetun asunnon vuokraamisen erityisiin syihin lukeutuvat opiskelu tai työpaikka ulkomailla tai toisella paikkakunnalla (työssäkäyntialueen ulkopuolella). Myös asevelvollisuus katsotaan erityiseksi syyksi.