Laina opas

Artikkeleita erilaisista laina aiheista, mukaanlukien asuntolaina, pika laina, ja ASP laina.

Laina on yksi velan muodoista, ja kuten kaikkien velka instrumenttien kohdalla, lainojen hoito edellyttää varallisuuden uudelleenjakoa velkojan ja velallisen kesken yli ajan.

Lainat ovat tyypillisesti muotoa, jossa lainaaja saa tai lainaa tietyn summan rahaa, jota kutsutaan lainapääomaksi, lainanantajalta, ja on velvoitettu maksamaan takaisin summan, tyypillisesti summalle lisättävän koron kera, myöhemmällä ajankohdalla.

Sampo-pankin asuntolaina mainos.

Tyypillinen järjestely on sellainen, jossa rahat maksetaan takaisin säännöllisinä lyhennyksinä, tai osamaksuina, ja annuiteetti tyyppisessä lainassa kukin lyhennys on samankokoinen summa.

Lainasumman lainaaminen tuo mukanaan lainaajalle kustannuksen jota kutsutaan koroksi lainalle, joka toimii innoittajana lainanantajalle ryhtyä lainaamiseen.

Lainaa varten tehdään tyypillisesti sopimus, joka määrittelee sekä lainaajan että velallisen velvollisuudet laina-periodin aikana. Sopimukseen voi sisältyä lainanmaksuehtojen lisäksi myös muita ehtoja, joita kutsutaan kovenanteiksi.

Laina voi koskea rahamäärien lisäksi myös mitä tahansa materiaalista objektia.

Lainojen järjestäminen on finanssi-instituutioiden yksi päätehtävistä. Muille instituutioille esimerkiksi joukkovelkakirjojen liikkeeseenlasku voi toimia rahoituslähteenä.

Lainatyypeistä usein erotellaan vakuudellinen laina, joka tarkoittaa lainaa jossa lainanottaja antaa lainan takaisinmaksun vakuudeksi varallisuutta, kuten vaikkapa auton tai asunnon.

Yhtenä tyypillisimmistä esimerkeistä vakuudellisista lainoista on asuntolaina, jossa asunnon ostoa varten otettavan lainan vakuutena toimii asunto, joka lainalla hankitaan.

Jos tällaisessa järjestelyssä lainanottaja ei pysty suoriutumaan lainaehtojen täyttämisestä, lainan antaneella taholla on yleensä laillinen oikeus ottaa asunto haltuun ja myydä se lainasumman kattamiseksi.

Toinen päätyyppi lainoista on vakuudettomat lainat, joissa otettavan lainan takuutena ei ole vakuuksia.

Useimmiten tällaisia lainoja ovat mm. luottokortti velat, henkilökohtaiset lainat, tilinylitys luotot, sekä joukkovelkakirjalainat.

Vakuudettomien velkojen korkotaso riippuu huomattavasti kunkin lainanottajan arvioidusta kyvystä maksaa, ja osassa tapauksia korkotasoa voidaan hallita myös sovellettavien lakien kautta.

ASP laina

ASP laina (AsuntoSäästöPalkkio-laina) on valtion asuntosäästö- ja tukijärjestelmä, joka on suunnattu 18-30 vuotiaille ensiasunnon ostajille.

ASP laina

Käänteinen asuntolaina

Käänteinen asuntolaina tarjoaa mahdollisuuden muuttaa asunnon arvoa käteiseksi ja samalla jäädä asumaan asuntoon.

Käänteinen asuntolaina

Pika laina

Pika laina on lyhytaikaiseen käyttöön tarkoitettu pienikokoinen laina, jota voi yleensä hakea netissä tai tekstiviestin kautta.

Pika laina

Tekstiviesti laina

Tekstiviesti laina on ns. pikavippi lainamuoto, jossa lainaa haetaan SMS tekstiviestin avulla.

Tekstiviesti laina

Satasen laina

Satasen laina on tyypillinen ns. vippilainan tai pikalainan koko, joka myönnetään usein luottolaitosten toimesta myös uusille asiakkaille ja ilman vakuuksia.

Satasen laina

Kulutusluotto

Kulutusluotto on nimensä mukaisesti luotto, joka otetaan ja myönnetään kulutuskohteita varten.

Kulutusluotto

Asuntolaina

Asuntolaina on laina jonka vakuutena toimii reaalinen kiinteistö-omaisuus, ja jota vastaan laina tyypillisesti otetaan.

Asuntolaina 

Autolaina Sampo

Autolaina Sampo tehdään tyypillisesti kertalainana, joka on luonteeltaan perinteinen velkakirjalaina, jota käytetään isompiin rahoitustarpeisiin kuten autohankintoihin.

Autolaina Sampo

Leave a Comment