Lyhyen koron rahasto

Lyhyen koron rahasto on tyypiltään sellainen, että sen puitteissa tyypillisesti sijoitetaan ns. rahamarkkinakorkopapereihin, joiden juoksuaika on alle 12 kuukautta.

Koska tällaiset rahastot sijoittavat pääasiassa rahamarkkinoille, niitä kutsutaan yleisesti myös rahamarkkinarahastoiksi.

Koska tällaisten lyhyen juoksuajan korkomarkkinoiden riskitaso ja toisaaltatuotot ovat alhaiset, niihin sijoittavia rahastoja pidetään yleensä hyvänäkassanhallinnan välineinä

…joilla kasvatetaan likvidien kassavarojen tuottoa yli sen, mitä niiden pitäminen esimerkiksi yritysten pankkitilillä tulisi tuottamaan.

Lyhyisiin korkopapereihin sijoittavan rahaston avulla tällaiset likvidit varat saadaan yhdellä sijoituksella hajautettua useampaan korkopaperiin, rahaston sijoituspolitiikan mukaisesti.

Tällaista sijoitusta on myös helppo käsitellä kirjanpidossa.

Lyhyen koron rahastot ovat matalan riskitason rahastoja, joiden varat sijoitetaan:

  • sijoitus- ja yritystodistuksiin,
  • joukkolainoihin ja
  • muihin korkoa tuottaviin arvopapereihin.

Rahasto-osuuksien arvot tällaisille sijoitusrahastoille lasketaan päivittäin, joten rahaston arvon seuraaminen ja toisaalta osuuksien ostaminen ja myyminen on helppoa.

Tällaisissa rahastoissa ja niihin tehdyissä sijoituksissa ei ole eräpäiviä, joka tarkoittaa sitä, että sijoitus on likvidi ja sijoitetut varat ovat milloin tahansa osittain tai kokonaan muuttovalmiita käteiseksi.

Joillakin pankeilla, kuten OP ryhmällä, on mahdollista järjestää automaattinen katteensiirto pankkitililtä tällaiseen lyhyen koron sijoitusrahastoon, joka helposti automatisoi likvidien varojen sijoittamisen.

Palvelun puitteissa pankilla on tietty asiakkaan valitsema saldoraja, ja jos tarkistusajankohdan tilin saldo ylittää valitun saldorajan, OP tekee automaattisen katteensiirron lyhyen koron rahastoon.

OP ryhmän puitteissa toimivat mm. OP-Euro -rahasto sekä OP-Cash Manager -rahasto.

Muita ovat muun muassa:

  • Sijoitusrahasto eQ Lyhytkorko
  • Säästöpankki Lyhytkorko -sijoitusrahasto
  • Sijoitusrahasto Tapiola Lyhytkorko

Leave a Comment