Lyhytaikainen sijoitus

Katsaus alle vuoden pituisiin lyhytaikainen sijoitus vaihtoehtoihin, etenkin tarjolla oleviin raha-ja korkomarkkinoilta oleviin tuotteisiin.

Sijoittajat, jotka etsivät sijoituskohteita lyhytaikaisella horisontilla, painottavat yleensä kolmea seikkaa: likviditeettiä, korkoa, sekä sijoitetun pääoman turvallisuutta. Usein lyhytaikaista sijoittamista verrataankin säästämiseen.

Näistä likviditeetti tarkoittaa sitä, että voit sekä ostaa että myydä sijoituksen erittäin joustavasti ilman viiveitä, joka vähentää sijoitukseen liittyviä riskejä.

Esimerkiksi asunnon ostaminen on useimmiten likviditeetin kannalta huono lyhytaikainen sijoitus, koska sen myyntiaika saattaa olla erittäinkin pitkä, ja asuntojen hinnat saattavat muuttua voimakkaastikin tämän periodin aikana.

Sijoitetun pääoman turvallisuus alle vuoden pituisissa sijoituksissa tulee vastapuoliriskistä, eli siitä vastapuolesta, jonka sijoitustuotteeseen varat sijoitat.

Esimerkiksi pankkien aikatalletukset tarjoavat normaalia säästötiliä paremman koron, mutta ongelmaksi saattaa muodostua se, että pankki voi ajautua taloudellisiin ongelmiin tämän sijoituksen juoksuajan puitteissa, vastapuoliriskinä.

Korkotuottona alle vuoden pituisissa sijoituksissa käytetään ns. rahamarkkinakorkoja, joissa viitekorko saattaa olla esimerkiksi 3kk euribor korko, eli se korko, jolla pankit lainaavat rahaa toisilleen interbank markkinoilla.

Tämän koron päälle tarjottavan preemion suuruus on yksi tärkeimmistä kilpailukeinoista, joilla pankit ja muut sijoitusyhtiöt houkuttelevat asiakkaita lyhytaikaisiin sijoituksiin, kuten aikatalletuksiin.

Voit sijoittaa rahasi myös lyhyiden korkojen rahastoihin, joissa salkunhoitajat sijoittavat kustannustehokkaasti varasi esimerkiksi valtioiden alle vuoden pituisiin korkopapereihin.


Korkomarkkinoiden ulkopuolella esimerkiksi osakemarkkinoilla alle vuoden pituisia sijoitusstrategioita pidetään spekulatiivisina sijoituksina, johtuen osakemarkkinoiden riskillisyydestä ja hintojen volatiliteetista vuoden sisällä, ja tälläista kaupankäyntiä käyviä sijoittajia kutsutaan usein treidaajiksi.