Maltan valuutta

Maltan valuutta on ollut vuodesta 2008 alkaen euro, jota ennen maa käytti (vuosina 1972-2008) Maltan liiraa (joka puolestaan korvasi aikanaan Maltan punnan).

Yhteisen eurooppalaisen rahan käyttö tuli ajankohtaiseksi maassa sen jälkeen, kun Malta liittyi Euroopan Unioniin 1. toukokuuta 2004. Kun maa täytti euroalueen vakausvaatimukset vuoden 2007 kesäkuussa, Maltasta tuli euroalueen jäsen 1. tammikuuta 2008 alkaen.

Eurosta, joka on maksuvälineenä jaettu edelleen 100 eurosenttiin, käytetään ISO 4217 koodia (muun muassa valuuttakaupankäynnissä) “EUR”, sekä symbolia “€”. Valuuttaa laskee liikkeelle Maltan keskuspankin ohella Euroopan Keskuspankki (EKP).

Keskuspankin liikkeellelaskemana valuuttana Maltalla käytetään tällä hetkellä kolikoita nimellisarvoissa 1c, 2c, 5c, 10c, 20c, 50c, €1, ja €2, sekä seteleitä nimellisarvoissa €5, €10, €20, €50, €100, €200, ja €500.

Maltan valuutta

Maltan ohella Euroopan Unionin jäsenmaista euroa käyttävät valuuttana Itävalta, Belgia, Kypros, Viro, Suomi, Ranska, Saksa, Kreikka, Irlanti, Italia, Luxembourg, Alankomaat, Portugali, Slovakia, Slovenia, ja Espanja. Yhteensä raha on päivittäisessä käytössä noin 332 miljoonalla eurooppalaisella.

Maltan keskuspankki (Bank Centrali ta’ Malta) laittaa euroseteleitä kiertoon yhdessä EKP:n kanssa, siten, että noin 92% seteleistä on Maltan keskuspankin painamia, loppujen tullessa käyttöön maassa EKP:n käyttämiä kanavia kautta. Painetun raha määräytyy kaavalla, jossa painotetaan maan väkilukua ja BKT:ta suhteessa EU:n kokonaislukuihin.

Setelit ovat yhtäläisiä kaikissa euroalueen maissa, ja niiden painopaikan pystyy erottamaan ainoastaan setelissä olevasta sarjanumerosta.

Eurokolikoista puolestaan löytyy myös kullekin maalle ominainen puoli, yhteisen etupuolen ohella. Yhtenäiseltä puolelta löytyy kolikon nimellisarvo sekä Euroopan kartta nimellisarvon taka-alalta.

Euroopan monikielisyydestä johtuen eurokolikot käyttävät latinalaisia aakkosia ja arabilaisia numeraaleja yhtenäisellä puolella, mutta maapuolelta saattaa löytyä myös kullekin maalle ominaista kieltä.

Maltan valuutta – kolikot

Maltan valuutta kolikko

Ennen eurokolikoiden käyttöönottoa vuonna 2008, Maltan valuuttana oli Maltan liira, joka puolestaan korvasi tuolloin Maltan punnan. Punta puolestaan korvasi Maltan scudon vuonna 1798.

Euroon siirtymisvuonna maassa oli hetken aikaa käytössä kaksi virallista valuuttaa, kun liira toimi maksuvälineenä euron rinnalla 31. tammikuuta 2004 saakka.

Maltalaiset eurokolikot sisältävät maapuolella Maltanristin €2 ja €1 kolikoissa, Maltan vaakunan €0,50, €0,20 ja €0,10 kolikoissa, sekä Mnajdran temppelit €0,05, €0,02 ja €0,01 kolikoissa.

Ennen kolikoissa olevien teemojen valintaa, Maltalla järjestettiin kaksivaiheinen julkinen konsultaatio. Ensimmäisessä vaiheessa tätä valintaprosessia (14. tammikuuta – 29. tammikuuta 2006) maan asukkaat pystyivät valitsemaan suosikkinsa 12 eri vaihtoehdosta, jaettuna neljään design teemaan: esihistoriallinen Malta, Renesanssin Malta, Maltan identiteetti, sekä Maltan saaristo.

Tämän valintakierroksen tuloksena neljä suosituinta vaihtoehtoa lähetettiin suunniteltavaksi designer Noel Galea Basonin studiolle, jonka jälkeen (29. toukokuuta – 9. kesäkuuta 2006) yleisö pääsi äänestämään neljästä vaihtoehdosta suosikkinsa. Näistä neljästä designista kolme suosituinta vaihtoehtoa otettiin lopullisiin Maltan eurokolikoihin.

Nämä kolikot julkaistiin 19. helmikuuta 2007, ja ne tulivat käyttöön maan virallisesti liittyessä euroalueeseen vuoden 2008 alusta.

Virallisten kolikoiden ohella Malta on tuottanut useita sarjoja juhlarahoja, nimellisarvoissa 10 – 50 euroa, hopeasta ja kullasta painettuina versioina, jotka eivät kuitenkaan käy maksuvälineinä euroalueen muissa maissa.