MB Rahasto

MB rahasto on yksityinen sijoitusrahasto, joka sijoittaa mbo-järjestelyihin, yksityistämisiin, toimialajärjestelyihin sekä kasvun rahoittamiseen.

MB toimii Helsingistä käsin yhdestä harvoista suomalaisista pääomasijoittajista.

Rahaston kohdealana on toimia sijoittajana eri toimialojen vakiintuneisiin yrityksiin maantieteellisenä alueena Pohjoismaat.

Rahaston avulla mm. institutionaaliset sijoittajat ovat hajauttaneet sijoituksiaan Suomessa.

Yritykset joihin rahasto sijoittaa vaihtelee riippuen mm. sijoitusmahdollisuuksista. MB on ilmoittanut sijoituskohteiden kooksi liikevaihdolla mitattuna noin 20-200 miljoonan euron luokkaa.

Pääomasijoittaja strategiaan rahastolla kuuluu myös kohdeyritysten kanssa yhteistyö toiminnan kehittämiseksi.

Kuten ns. Venture pääoma toiminnassakin, rahaston johtoryhmä tuo sijoituksen mukana kohdeyrityksiin:

  • asiantuntemusta että kokemusta ja myös
  • yhteistyökumppaniverkoston, joista kaikista saattaa olla apua kohdeyritysten toiminnan kehitystyössä.

MB käyttää myös ulkopuolisia asiantuntijoita tätä tavoitetta varten.

Tähän toimintaan liittyen MB kehittää, yhdessä kohdeyrityksen johtoryhmän kanssa, liiketoimintastrategian ja yhteiset exit-tavoitteet sijoitukselle.

MB osallistuu tämän strategian toteuttamiseen muun muassa hallitustyöskentelyn ja sen ulkopuolella tapahtuvan intereaktion kautta.


MB:n nettisivujen mukaan jo toteutuneisiin sijoituksiin kuuluvat mm. kohdeyrityksinä:

  • Forchem Oy
  • Norpe Oy
  • A-Katsastus Oy
  • Oy Panda Ab
  • CPS Color
  • Medivire Oy

Leave a Comment