Metatrader 4 vs Metatrader 5 treidausohjelmistojen vertailu

Valuuttatreidaajilla on monipuolinen valikoima sen suhteen, millaisia kaupankäyntialustoja he voivat hyödyntää. Usein tämä valinta on kuitenkin riippuvainen välittäjästä, eivät kaikki välittäjät tarjoa kaikenlaisia markkinoilla olevia trading-ohjelmistoja.

Lisäksi osalla välittäjistä ei ole olemassa todellista yhteensopivuutta tiettyjen valuuttakaupankäynti-ohjelmistojen suhteen, vaan ne tarjoavat pääsyä niihin siltaohjelmiston kautta, joka yhdistää valuuttameklarifirman järjestelmän edelleen toiseen alustaan.

Metatrader 4 - Metatrader 5 vertailu.

Tämä systeemi voi tietysti toimia tyydyttävällä tavalla, mutta jos meklarifirman ohjelmistossa on ongelmia tai se on hidas, tämä voi vaikuttaa negatiivisesti positioiden ottoon ja niiden hallintaan.

Markkinoilla olevista kaupankäynti-ohjelmistoista Metatrader 4 (tyypillisesti lyhennettynä muotoon “MT4”) on yksi parhaiten tunnetuista ja sen voidaan helposti sanoa muodostavan nykyisin markkinastandardin ominaisuuksiltaan ja toiminnoiltaan.

Käytännössä kaikki valuuttameklarit tarjoavat treidaamista joko suoraan Metatrader 4:ssa tai firman sisäisen siltaohjelmiston kautta, joista jälkimmäinen näkyy usein hieman leveämpinä osto-myyntinoteeraus spreadeina ja/tai suurempina kaupankäynnin komissioina.

Metatrader 5 (lyhennettynä “MT5”) kaupankäyntiohjelmisto on jossakin määrin vähemmän tarjolla oleva järjestelmä, vaikka sen on valmistanut sama yhtiö, Kyprokselle rekisteröity MetaQuotes Software Corporation. Näiden kahden kaupankäyntialustan välisten erojen ymmärtäminen on tärkeää kun teet valintaa tarkoituksiisi parhaiten soveltuvasta ratkaisusta.

Metatrader 5 ohjelmisto tuli markkinoille vuonna 2010, viisi vuotta Metatrader 4:n jälkeen, ajankohdassa, jolloin MT4 oli jo erittäin suosittu.

Johtuen näiden kahden ohjelmiston numeroinneista, markkinoilla on yleinen harhakäsitys, että MT5 on vain parannettu versio Metatrader 4:stä, suunniteltuna tekemään samat toiminnot, mutta paremmin.

Tämä ei ole kuitenkaan totta, vaikkakin MT5 on kaupankäyntialusta & treidaus-strategioiden testiohjelmisto Metatrader 4:n tapaan, ja vaikka ohjelmistojen graafinen käyttöliittymä on olemukseltaan melko samantapainen.

Metatrader 5 suunniteltiin varsinaisesti tekemään joukon asioita, joita MT4 käyttäjät eivät pysty tekemään. Todellisuudessa MT5 on suunnattu eri markkinasegmentille, jonka vuoksi suorat vertailut MT4 vs MT5 eivät ole täysin mahdollisia.

Olennaisesti Metatrader 5 suunniteltiin muille finanssimarkkinoille kuin valuuttamarkkinat, kuten osake- ja hyödykemarkkinat, varsinkin sen suhteen, että MT5 on mahdollista kytkeä suoraan keskitettyyn markkinapaikkaan, eli pörssiin.

Valuuttamarkkinat ovat olemukseltaan hajautettu markkinapaikka, jossa joukko merkittäviä markkinatoimijoita luo jättimäisessä mittakaavassa likviditeettiä hieman eri noteerauksilla, ei-koordinoidussa kokonaisuudessa.

Tätä vastoin osakkeet ja hyödykkeet, joista jälkimmäisiä treidataan pääasiassa futuureina/johdannaisina useilla eri arvopäivillä ja juoksuajoilla, ovat normaalisti kaupankäynnin kohteina keskitetyssä prosessissa ennenkuin niiden omistajuus voi vaihtaa käsiä saadakseen lainmukaisen voiman.

Kun Metatrader 5 ohjelmistoa kehitettiin ja se tuli markkinoille, finanssimarkkinoiden johtavana trendinä oli juuri osakkeiden ja hyödykkeiden vähittäismarkkinoiden voimakas kasvu, mikä näkyy MT5 ominaisuuksien painotuksena näille markkinoille osallistujien tarpeisiin.

Toinen merkittävä ero MT4 ja MT5 ohjelmistojen välillä on MT5:n ominaisuus, joka ottaa huomioon yhdysvaltalaisen “no hedging” säännön, jonka perusteella valuuttameklareiden asiakkaiden täytyy hallinnoida positioitaan FIFO (First In, First Out) laskentaperiaatteella.

Tämä tarkoittaa sitä, että jos treidaaja ottaa esimerkiksi yhden täyden pitkän position EUR/USD valuuttaparia, ja sen jälkeen lisää portfolioonsa toisen samanlaisen saman position, näistä ensimmäinen positio täytyy tulla laskennallisesti suljetuksi ennen jälkimmäistä.

Metatrader 4 kirjaa kunkin treidattavan position itsenäisesti ja mahdollistaa siten niiden hallinnoinnin erillisesti, Metatrader 5 puolestaan automaattisesti yhdistää kaikki positiot.

Siten vain Metatrader 4:n kanssa on mahdollista käyttää hedging-strategiaa tietyille positioille, kun taas sama ei ole mahdollista Metatrader 5:ssä.

Koska Yhdysvaltain laki kieltää hedging-strategian käytön, tämä ei ole ongelma amerikkalaisille treidaajille, mutta ongelma voi olla olemassa treidaajien keskuudessa, jotka toimivat muista maista käsin.

Tämä tekijä onkin yksi keskeisistä syistä, miksi osa treidaajista ei halua hyödyntää Metatrader 5 ohjelmistoa, vaikka useat meklarifirmat ja myös itse MetaQuotes yhtiö suositteleekin sen käyttöä.

Summattuna MT5 kehitettiin houkuttelemaan alustan käyttäjiksi muiden kuin valuuttamarkkinoiden osapuolia sekä Yhdysvaltalaisia treidaajia, tarjoten näille markkinoille ominaisuuksia, jotka puuttuivat MT4 ohjelmistosta.

MT4 vs MT5 vertailussa on olemassa kahden jo käsitellyn keskeisen eroavaisuuden ohella joukko muitakin mainitsemisen arvoisia eroavaisuuksia.

Metatrader 5 hyödyntää ohjelmistokieltä nimeltään MQL5, kun taas Metatrader 4:ssä kielenä on MQL4.

Alunperin MQL5:n etuna oli sen ominaisuus, jolla ns. “black box” ohjelmointi tuli mahdolliseksi, tarjoten kokonaisuuden, jolla pystyttiin helposti luomaan erilaisia treidausrobotteja sekä asiantuntijasovellutuksia.

MetaQuotes-yhtiö laajensi tämän ominaisuuden kuitenkin vuonna 2014 myös MQL4-ohjelmointikieleen, joten tämä eroavaisuus ei ole enää olemassa, vaikkakin nähtävissä on, että kielen tuleva kehitystyö tämän ominaisuuden suhteen ei mahdollisesti ulotu MQL4 kieleen saakka.

Eroavaisuuksiin kuuluu lisäksi se, että näiden kahden ohjelmointikielen välillä ei ole yhteensopivuutta. Jos kehität ohjelmia Metatrader 4 varten, ne eivät toimi Metatrader 5:ssä. Tämä voi olla merkittävä negatiivinen puoli treidaajille, jotka toivovat pystyvänsä saumattomasti siirtymään ohjelmistosta toiseen.

Metatrader 5:llä on kaksi olennaista ohjelmointiin liittyvää etua Metatrader 4:n verrattuna. Ensinnäkin MT5:n strategioiden testifunktiot ovat nopeampia, joka on merkittävä tekijä, jos teet suuria määriä treidausstrategioiden testejä. MT5 mahdollistaa lisäksi samanaikaiset usean valuutan treidausstrategioiden testit historiallisella datalla. Yhdessä nämä kaksi voivat nopeuttaa treidausstrategioiden testausta merkittävissä määrin.

Se kumpi on parempi ohjelmisto MT4 ja MT5 välillä riippuu pitkälti siitä, tarvitseeko treidaajan noudattaa Yhdysvaltalaisia lakeja, tarvitseeko hänen hyödyntää suurta joukkoa treidausstrategioiden testejä, sekä siitä tarvitseeko hän MT5:n tarjoamia etuja osake- ja hyödykemarkkinoiden treidaamiseen.

Metatrader 4 on kuitenkin edelleen finanssimarkkinoiden laajasti testattu ja monipuolisessa käytössä oleva standardi-ohjelmisto. Se on huomattavasti Metatrader 5 ohjelmistoa suositumpi ratkaisu, jota on helppo käyttää ja hallinnoida, ja sen käytössä ilmenee (yleisesti ottaen) huomattavasti vähemmän ongelmia kuin nettiselainten kautta tehtävässä treidauksessa.

Useimmat ammattimaisesti toimivat treidaajat neuvovat tyypillisesti, että suosivat kaupankäyntiohjelmistoja, jotka ovat luotettavia ja helppokäyttöisiä, helposti ymmärrettäviä ja tulkittavia, sekä toimintavarmoja.

Siten ammattimaisesti toimivien treidaajien suosima Metatrader 4 saattaa omata muutaman vähemmän käyttökelpoisen ominaisuuden, mutta se toimii kuitenkin yleisesti ottaen riittävän hyvin, tarjoten mahdollisuuden pysyä ajantasalla avointen positioiden ja reaaliaikaisten markkinagraafien suhteen.


Usein välittäjän valinta onkin tärkeämpi valinnan kohde kuin kaupankäyntiohjelmisto, lähes kaikkien meklareiden tarjotessa kaupankäyntiä ainakin Metatrader 4:n avulla.