Mikä on Bollinger Bands indikaattori

Bollinger Bands on teknisen analyysin työkalu, jonka määrittelevät sarja linjoja kahden keskihajonnan verran, positiivisesti ja negatiivisesti, yksinkertaisesta liikkuvasta arvopaperin hinnan keskiarvosta, mutta näitä muuttujia voidaan säätää käyttäjän toimesta.

Bollinger Bands indikaattorin kehitteli John Bollinger ja hän myös sai indikaattorilleen tekijänoikeussuojauksen.

Tradingview Facebook Bollinger Bands indikaattori.

Yllä olevassa graafissa Facebookin osakkeelle Bollinger Bands indikaattori esittää arvopaperin 20-päivän liikkuvaa keskiarvoa sekä ylä- ja alalinjaa (kahden keskihajonnan päässä liikkuvasta keskiarvosta), kuin myös päivämuutoksia Facebookin osakkeelle.

Koska keskihajonta on volatiliteetin mittari, kun markkinat tulevat volatiliteetimmiksi, samalla Bollinger Bands linjat erkaantuvat toisistaan. Samoin vähemmän volatiliteetillisilla periodeilla nämä linjat lähentyvät toisiaan.

Bollinger Bands indikaattorin ymmärtäminen ja Bollinger Bandsin määrittely

Ensimmäinen askel Bollinger Bands indikaattorin laskemisessa on selvittää yksinkertainen liikkuva keskiarvo arvopaperille, tyypillisesti 20-päivän liikkuva keskiarvo.

20-päivän liikkuva keskiarvo tuo esiin keskimääräisen päätöshinnan 20 menneelle päivälle datapisteinä kunkin trading-päivän suhteen liikkuvana keskiarvona.

Seuraavaksi lasketaan kullekin tarkasteltavalle 20 vuorokauden pituiselle trading periodille arvopaperin hinnan keskihajonta. Keskihajonta on matemaattinen mittapuu keskivarianssille ja on esillä voimakkaasti tilastotieteessä, taloustieteissä, laskentatoimessa, sekä rahoituksessa.

Kullekin datasarjalle laskettuna keskihajonta määrittelee kuinka hajallaan numerot ovat keskimääräisestä arvosta. Keskihajonta voidaan laskea ottamalla neliöjuuri varianssista, joka itsessään on keskiarvo keskiarvojen neliöidyistä erotuksista.

Seuraavaksi kerro keskihajonta kahdella ja sekä lisää että vähennä tämä määrä kustakin liikkuvan keskiarvon pisteestä, joka luo Bollinger Bandsin ylemmän ja alemman linjan.

Mitä Bollinger Bands kertoo sijoittajalle?

Bollinger Bands on yksi markkinoiden suosituimmista teknisen analyysin työkaluista. Monet treidaajat uskovat, että mitä lähempänä hinta on ylempää Bollinger Bands linjaa, sitä yliostetummat markkinat ovat, ja mitä lähempänä hinta on alempaa linjaa, sitä ylimyydymmät markkinat ovat.

John Bollinger on määritellyt kaikkiaan 22:n erilaisen säännön sarjan, joita käytetään tekemään Bollinger Bandsista treidaussysteemi.

Yksi keskeisimmistä Bollinger Bandsin konsepteista on “The Squeeze”, jossa ylempi ja alempi linja tulevat voimakkaasti lähemmäs toisiaan, lähemmäs liikkuvaa keskiarvoa.

Tämä liike signaloi alhaisen volatiliteetin periodia markkinoilla ja samalla potentiaalista tulevan suuremman volatiliteetin periodia ja mahdollisia treidaustilaisuuksia.

Sitä vastoin mitä kauemmas toisiaan linjat liikkuvat, sitä suurempi on volatiliteetin tuleva väheneminen ja jo otetun position lopettamisen mahdollisuus.

Nämä olosuhteet eivät sinällään ole kuitenkaan treidaussignaaleja, sillä Bollinger Bands linjat eivät anna viitteitä siitä, milloin muutos markkinoilla tulee tapahtumaan tai mihin suuntaan hinta tulee liikkumaan.

Toinen keskeinen käsite Bollinger Bandsissä on breakout, eli murtumakohdat trendissä. Noin 90 % arvopapereiden hintamuutoksista tapahtuu Bollinger Bandsin ylä- ja alalinjan välissä.

Murtuma ylä-tai alalinjan ylle tai alle on siten merkittävä markkinatapahtuma. Murtuma ei ole treidaussignaali, ja yleinen virhe mitä sijoittajat tekevät on sen uskominen, että hinnan osuminen tai liikkuminen linjan ohi on merkki ostaa tai myydä arvopaperi. Murtumakohdat eivät anna viitteitä hinnan tulevasta suunnasta tai hintatrendin pituudesta.

Bollinger Bands indikaattorin rajoitukset

Bollinger Bands ei ole itsenäinen treidausjärjestelmä. Kyseessä on vain yksittäinen indikaattori, joka on suunniteltu antamaan sijoittajille informaatiota suhteessa hintavolatiliteettiin.

John Bollinger on suositellut Bollinger Bandsin käyttöä yhdessä kahden tai kolmen ei-korreloivan indikaattorin kanssa, jotka voivat antaa suorempia markkinasignaaleja.

Bollinger uskoo, että että menestyksekäs treidaaminen indikaattoreilla pohjautuu usean indikaatorin käyttöön, jotka hyödyntävät erilaisia datasarjoja analyysissä, esimerkkeinä MACD (englanniksi Moving Average Divergence/Convergence), on-balance volume indikaattori, sekä RSI (englanniksi Relative Strength Index).

Koska Bollinger Bands käyttää analyysissä yksinkertaista liikkuvaa keskiarvoa, kaava painottaa vanhempaa hintadataa yhtälailla kuin tuorempaa, joka tarkoittaa samalla sitä, että uudempi informaatio saattaa tulla laimennetuksi vanhentuneeksi menneen datan toimesta.

Samaan tapaan Bollinger Bandsin 20 päivän liikkuvan keskiarvon sekä keskihajontojen käyttö on satunnainen valinta, eikä toimi kaikille treidaajille tai kaikkiin tilanteisiin. Siten kunkin treidaajan tulisi säätää omaa liikkuvaa keskiarvoaan ja keskihajontojaan omaan tyyliinsä sopiviksi ja monitoroida näiden muuttujien toimivuutta.

Pohjimmiltaan Bollinger Bands on suunniteltu tuomaan esiin niitä mahdollisuuksia, joita sijoittajat voivat käyttää parantamaan mahdollisuuksiaan menestyksekkääseen toimintaan sijoitusmarkkinoilla.