Mikä on Donchian Channels indikaattori?

Donchian Channels indikaattori muodostuu kolmesta linjasta jotka luodaan liikkuvan keskiarvon laskelmien pohjalta, jotka muodostavat indikaattorin, josta löytyvät ylempi ja alempi linja keskijanan ympärillä.

Indikaattorin ylempi linja merkkaa arvopaperin ylintä arvoa N periodin yli, kun taas alempi linja merkkaa arvopaperin alinta hintaa N periodin yli. Alue ylemmän ja alemman linjan välillä on Donchian Channel indikaattori.

Ammattimainen futuuritreidaaja Richard Donchian loi indikaattorin 1900-luvun puolenvälin paikkeilla avustamaan häntä identifioimaan trendejä. Donchiania on myöhemmin kutsuttu liikanimellä “The Father of Trend Followers”, eli “trendinseuraajien isä”.

Indikaattori pyrkii hahmottamaan nousevan ja laskevan trendin ääripäitä, jotka suosivat trendin käännöstä, kuin myös trendin murtumakohtia ylös ja alas, sekä esiinnousevia trendejä ylemmäs ja alemmas.

Donchian Channelin keskilinja lasketaan yksinkertaisesti keskiarvona ylimmästä arvosta N periodin ja alhaisimmista arvosta N periodin aikana, tuoden esiin mediaanin.

Kaava Donchian Channel indikaattorin laskennalle on

1. ylempi kanava = korkein arvo viimeisimmän N periodin aikana

2. keskikanava = (korkein arvo viimeisimmän N periodin aikana-alhaisin arvo viimeisimmän N periodin aikana)/2

3. alempi kanava = alhaisin arvo viimeisimmän N periodin aikana

joissa:

N = lukumäärä minuutteja, tunteja, päiviä, viikkoja, kuukausia

Periodi = minuutteja, tunteja, päiviä, viikkoja, kuukausia

Kuinka laskea Donchian Channel indikaattori

Ylempi kanava: Valitse ensin aikaperiodi (N minuuttia/tuntia/päivää/viikkoa/kuukautta). Löydä tämän tarkasteluperiodin aikana toteutunut korkein arvo. Lisää arvo graafiin.

Alempi kanava: Valitse ensin aikaperiodi (N minuuttia/tuntia/päivää/viikkoa/kuukautta). Löydä tämän tarkasteluperiodin aikana toteutunut alhaisin arvo. Lisää arvo graafiin.

Keskikanava: Valitse ensin aikaperiodi (N minuuttia/tuntia/päivää/viikkoa/kuukautta). Löydä tämän tarkasteluperiodin aikana toteutuneet korkein ja alhaisin arvo, ja vähennä korkein arvo alhaisimmasta arvosta ja jaa tulos kahdella. Lisää tämä arvo graafiin.

Mitä Donchian Channels indikaattori kertoo sijoittajalle?

Donchian Channels indikaattori pyrkii identifioimaan nykyisen hinnan ja kaupankäynnin vaihteluvälien suhdetta tietyllä aikavälillä.

Kolme tarkasteltavaa arvoa rakentavat visuaalisen kartan hinnasta yli aikaperiodin, samaan tapaan kuin Bollinger Bands indikaattori tekee, osoittaen periodin hintamuutosten trendin nousujohteisuuden tai laskujohteisuuden.

Ylempi linja identifioi nousutrendin energian määrää, korostaen tarkasteltavan periodin aikana saavutettua korkeinta hintaa.

Keskuslinja puolestaan identifioi korkeimman ja alhaisimman hinnan keskiarvoa periodille, korostaen markkinoiden ostajien ja myyjien välisen konfliktin keskimaastoa.

Alempi linja omalta osaltaan identifioi laskutrendin energiaa, korostaen tarkasteltavan periodin aikana saavutettua alhaisinta hintaa.

Kuinka voit käyttää Donchian Channels indikaattoria käytännön tilanteissa?

Tradingview Facebook Donchian Channels indikaattori.

Yllä olevan graafin esimerkissä Donchian Channel indikaattori on varjostettu alue, jota rajaa ylempi ja alempi sininen linja, joista molemmat käyttävät 20 vuorokauden N-aikaperiodia linjan määrittelyssä.

Kun hinta liikkuu graafissa korkeimmalle tasolleen viimeisimmän 20 vuorokauden aikana, hintapalkki työntää ylempää Donchian Channel linjaa korkeammalle, ja samoin kun hinta laskee alimmalle tasolleen 20 vuorokauteen, hintapalkki työntää alempaa sinistä linjaa alemmas.

Kun hinta laskee 20 vuorokauden ajan korkeimmasta arvostaan ylempi linja on horisontaalinen ja sen jälkeen alkaa laskea. Samaan tapaan kun hinta nousee alimmasta arvostaan 20 vuorokauden ajan, alempi linja pysyy horisontaalisena 20 vuorokauden ajan, ja sen jälkeen alkaa nousta.

Ero Donchian Channels ja Bollinger Bands indikaattoreiden välillä

Donchian Channels määrittelee korkeimman ja alhaisimman arvon N periodin aikana, kun taas Bollinger Bands määrittelee yksinkertaisen liikkuvan keskiarvon N periodin yli, plus/miinus 2 x keskihajonta hinnalle N periodin aikana.

Bollinger Bands on tasapainoisempi määrittely siinä suhteessa, että se vähentää äärimmäisten alhaisten ja korkeiden arvojen vaikutusta analyysiin.

Donchian Channels indikaattorin rajoitukset

Markkinat liikkuvat monien aktiviteettien syklien perusteella.

Siten satunnaisesti tai yleisesti määritelty N periodin aikaväli Donchian Channels indikaattorissa ei mahdollisesti heijasta nykyisiä markkinoiden olosuhteita, luoden vääränlaisia signaaleja, jotka voivat johtaa heikompiin sijoitustulokseen ja huonompaan treidaukseen.