Mikä on laskeva triangeli teknisessä analyysissä?

Laskeva triangeli on laskutrendiä ennakoiva graafikuvio, jota käytetään teknisessä analyysissä piirtämällä yksi trendilinja pitkin hintojen alhaisempia huippuja ja toinen horisontaalinen trendilinja, joka yhdistää sarjaa hinnan pohjanoteerauksia.

Ajoittain, treidaaja saattaa odottaa hintaliikettä alemman trendilinjan tukitason alle, sillä tämä on signaali siitä, että laskutrendi on vahvistumassa ja murtumispiste on lähellä.

Kun murtuma läpi trendilinjan tapahtuu, treidaaja ottaa lyhyen position ja agressiivisesti auttaa painamaan arvopaperin hintaa vieläkin alemmas.

Laskeva triangeli on indikaattorina ja graafikuviona signaali treidaajille ottaa lyhyt positio arvopaperissa ja vauhdittaa hinnan trendimurtumaa alaspäin.

Tällainen laskeva triangeli on havainnollistettavissa piirtämällä trendilinjoja graafin hinnan huippujen ja pohjien kautta.

Laskevan trianglikuvion vastakohta on käsitteenä nouseva triangeli, joka on toinen trendilinjoihin perustuva graafikuvio, jota tekniset analyytikot käyttävät työssään.

Mitä asioita voi päätellä laskevasta triangeli graafikuviosta?

Laskeva trianglikuvio on erittäin suosittu graafikuvio treidaajien keskuudessa sen takia, että se osoittaa selkeästi että markkinakysyntä arvopaperille, johdannaiselle, tai hyödykkeelle on heikentymässä.

Kun hinta laskee alemman tukitason alle, tämä on selkeä indikaatio siitä, että hinnan laskumomentumi todennäköisesti jatkuu tai tulee jopa voimakkaammaksi.

Laskevat triangelit antavat teknisille treidaajille mahdollisuuden tehdä huomattaviakin voittoja lyhyelläkin aikavälillä. Laskevat triangelit voivat muodostua käännöskohdan kuviona nousutrendissä, mutta yleensä niitä nähdään laskutrendiä jatkavana kuviona.

Kuinka treidata laskevan triangelikuvion avulla?

Useimmat treidaajat odottavat lyhyen position avaamisen mahdollisuutta laskevassa triangelikuviossa, joka seuraa kun hinta murtaa alemman tukitasolinjan suurella kaupankäyntivolyymillä.

Yleisesti ottaen kaavakuvion hintatavoitteena pidetään tällöin position ottopistettä miinus kahden trendilinjan erotus murtuman tapahtumahetkellä.

Ylempi hinnan resistanssitaso voi toimia samalla myös stop-loss tasona treidaajan positiolle rajoittamaan potentiaalisen tappion maksimimäärää, mutta käytännössä tämä stop-loss rajaus on huomattavasti tiukempi ja siten maksimitappio on pienempi valheellisen trendimurtuman tapauksessa.

Esimerkkitapaus laskevan triangelikuvion käytöstä

Bitcoin USD Bitmex descending triangle graafikuvio.

Yllä oleva graafi esittää laskevaa triangelia bitcoin-kryptovaluutan dollarikurssissa (XBTUSD, BitMex), kohde-etuuden päivähinnoilla olevassa kuviossa.

Tässä esimerkissä Bitcoinin hinta koki tutkitulla aikavälillä sarjan alempia huippuja ja sarjan horisontaalisesti samalla tasolla olevia pohjanoteerauksia, jotka loivat graafiin laskevan triangelikuvion.

Treidaajat odottavat tällaisessa kuviossa selkeää murtumaa alemman trendin tukitason läpi korkealla volyymillä, ennenkuin ottavat lyhyen position Bitcoin-kryptovaluuttaan.

Kun murtuma tapahtui, lyhyen position tähtäintaso asettui alemman ja ylemmän trendilinjan tason erotuksena – USD 533 – miinustettuna murtumahetken hintatasosta – eli USD 5951 miinus USD 533 = USD 5418.

Erot laskevan triangelikuvion ja nousevan triangelikuvion välillä

Sekä nouseva että laskeva triangeli ovat teknisen analyysin graafikuvioina trendin jatkumista osoittavia kuvioita.

Laskevalla triangelilla on horisontaalinen alempi trendilinja ja laskeva ylempi trendilinja, kun taas nousevalla triangelilla on horisontaalinen ylempi trendilinja ja nouseva alempi trendilinja.

Triangelikuviot osoittavat potentiaalisia lyhyen tai pitkän position ottopisteitä ja tarjoavat samalla voiton ottopisteen hintaliikkeelle, joten ne ovat vain erilaisia tapoja tarkastella potentiaalisia trendin murtumakohtia.

Nousevat triangelikuviot voivat myös muodostaa trendin käännöskohdan laskutrendille, mutta ne ovat kuitenkin yleisimmin havaittavissa nousutrendin jatkumiskuvioina.

Laskevan triangelin käytön rajoitukset

Triangelien käyttöä käytännön treidaamisessa rajoittavat etenkin valheelliset murtumat trendilinjojen läpi.

Nämä valheelliset murtumat saattavat jopa johtaa siihen, että trendilinjat joudutaan piirtämään kuvioon uudelleen, kun hintamuutokset johtavat hinnan trendin muutokseen toiseen suuntaan odotetusta suunnasta.

Mikäli hintamurtuma ei toteutu laskevassa triangelissa, arvopaperin hinta saattaa uudelleen testata ylempää trendilinjaa resistanssitasona ennen uutta liikettä takaisin testaamaan alempaa trendilinjaa tukitasona.


Mitä useammin hintamuutokset koskettavat näitä tuki- ja resistanssitasoja, sitä luotettavampi käytössä oleva triangelikuvio on treidaajalle.