Mikä on tekninen analyytikko

Tekninen analyytikko, tai teknikko, on arvopapereiden tutkija, joka analysoi sijoituksia perustuen menneisiin hintaliikkeisiin tai teknisiin indikaattoreihin.

Teknikot uskovat että lyhyen aikavälin hintaliikkeet johtuvat arvopaperin markkinavoimien kysynnän ja tarjontavoimien muutoksista.

Siten fundamentaaliset tekijät ovat teknikoille vähemmän tärkeitä muuttujia kuin nykyinen ostajien ja myyjien välinen balanssi.

Perustuen menneiden treidauskuvioiden tarkkaan arviointiin, tekniset analyytikot yrittävät hahmottaa tämän tasapainon tarkoituksena ennustaa tulevia hintamuutoksia.

Tekniset analyytikot ovat kehittäneet vuosien varrella laajan valikoiman työkaluja erilaisten analyysitekniikoiden ja indikaattoreiden muodossa.

Tyypillisesti vain yhden indikaattorin käyttö ei tarjoa riittävästi informaatiota kaupankäynnin päätösten tekoon. Teknikot käyttävätkin usein useita indikaattoreita vahvistaakseen hypoteesinsa ennen sijoituspäätöksen tekoa.

Ei ole olemassa laajaa yksimielisyyttä siitä, mikä on paras tapa identifioida tulevia hintamuutoksia, joten useimmat teknikot luovat ajan myötä oman sarjansa treidaussääntöjä, perustuen omaan kokemukseensa ja tietämykseensä.

Tekniset analyytikot toimivat sijoitusmarkkinoilla sekä osto- että myyntipuolen firmojen palveluksessa.

Teknisen analyytikon sertifikaatiot ja lisenssit

Kansainvälisesti (etenkin Yhdysvalloissa) useimpiin teknisen analyytikon työntehtäviin edellytetään lisenssiä, riippuen kuitenkin täsmällisesti mitä työnkuvaukseen kuuluu, minkä organisaation palveluksessa he ovat, sekä missä maassa he työskentelevät.

Yhdysvalloissa lisenssejä myöntää paikallinen finanssialan sääntelyorganisaatio, Financial Industry Regulatory Authority (FINRA), teknikoille, joita sponsoroi tässä prosessissa työnantajana oleva alan yhtiö.

Monet tekniset analyytikot omaavat sertifikaatitioita finanssialan katto-organisaatioilta, kuten Yhdysvaltalaiselta CFA Institute -organisaatiolta.

CFA Instituten “Chartered Financial Analyst” (CFA) serfitikaation saadakseen teknisen analyytikon täytyy omata riittävä määrä relevanttia työkokemusta ja päästä läpi sertifikaatioon vaadittavista kokeista.

Muita Yhdysvaltalaisten teknisten analyytikkojen käyttämiä organisaatioita ovat mm. American Association of Professional Technical Analysts, International Federation of Technical Analysts.

Teknisen analyytikon työn vastuualueet

Tekninen analyytikko tarkkailee ja arvioi arvopaperin hintaliikkeita tehdäkseen ennustuksia sen tulevista suunnista.

He käyttävät tätä hintadataa tilastotieteellisiin kaavoihin määritälläkseen todennäköisiä tulemia. Teknikot saattavat esittää ennusteitaan sekä yhtiön sisäisesti että ulkopuolisille tahoille.

Tekninen analyytikko voi esimerkiksi esitellä useita taktisia treidausideoita yhtiönsä aamupalaverin yhteydessä tai antaa esitelmän näistä ideoista asiakasseminaarissa.


Teknikot saattavat myös työskennellä läheisesti fundamentaalisten analyytikkojen kanssa muodostaakseen tutkimusraportteja, joissa luodaan perusteellinen analyysi niistä osakkeista, joita välitysyhtiö tutkii osana toimintaansa.