Mikä on tekninen ralli

Tekninen ralli, englanniksi “Technical Rally” on sijoitusalan käsite, jossa arvopaperin hinnan liike ylöspäin perustuu teknisen analysin treidaajien sijoitusten vaikutusvoimaan.

Tämä ralli saattaa ajan myötä johtaa nousuvoittoiseen trendiin tai päättyä lyhyellä aikavälillä, jota seuraa laskutrendi. Teknisiä ralleja tapahtuu usein silloin, kun arvopaperin hinta saavuttaa tietyn tunnetun tukitason.

Tekninen ralli johtuu tyypillisesti siitä, että hintamuutos perustuu tekniseen ostamiseen fundamentaalisten tekijöiden vaikutusvoiman sijaan, vaikkakin molemmilla tekijöillä voi olla vaikutusta hintaan.

Nousuvoittoiset trendit

Teknisen analyysin graafikuvioiden käyttäjät muodostavat kunkin treidauspäivän volyymistä merkittävän osan. Nämä graafikuvioiden käyttäjät luottavt usein moniin samoihin avainindikaattoreihin ostaakseen ja myydäkseen arvopapereita. Kvantitatiiviset markkina-analyytikot saattavat myös seurata osakkeiden kuvioita indikaattoreina myynti-ja ostopositioiden ottamiselle.

Kun graafikuviot osoittavat voimakasta nousuvoittoista trendiä, esimerkiksi seurauksena trendimuutoksesta tai resistanssitason läpäisystä, silloin on todennäköistä että arvopaperin hintaan muodostuu tekninen ralli.

Riippumatta sijoittajan varsinaisesta ammatista, monet sijoittajat seuraavat arvopapereiden Bollinger Bands kuvioita niiden aiheuttamien hintaliikkeiden takia.

Bollinger Bands indikaattorit ovat yksi yleisimmistä kanava-graafeista teknisessä analyysissä. Tämä kuvio muodostaa keskuslinjan perustuen yksinkertaiseen liikkuvaan keskiarvoon, ylemmän ja alemman linjan ollessa kahden keskihajonnan verran keskuslinjan ala- ja yläpuolella.

Nämä Bollinger Bands kuvion ala- ja ylälinjat muodostavat suositut resistanssi- sekä tukitasot, jotka osoittavat ne alueet, joilla arvopaperin hinta liikkuu.

Kun arvopaperin hinta saavuttaa Bollinger Bandsin tukitason, se voi luoda massiivisen arvopaperin ostorynnäkön.

Tukitaso on tyypillisesti luotettava trendilinja, joka osoittaa arvopaperin alimman kaupankäyntihinnan. Tämä hintataso on linja, jolla sekä tekniset että ei-tekniset analyytikot tyypillisesti pitävät arvopaperia ylimyytynä. Tämä hintapiste usein luo suuria ostovolyymejä ja nostaa samalla osto-optioiden kaupankäyntivolyymejä.

Tälläisessa tilanteessa tekninen ralli voi johtaa osakkeen trendin suunnan vaihtumiseen. Jos tämä suunnan vaihtuminen tapahtuu, teknistä rallia voidaan pitää murtumispisteenä, jota osoittaa hinnan loma (“gap”) ylöspäin edelliseen noteeraukseen verrattuna.

Toisaalta jos tekninen ralli on vain lyhytaikainen, arvopaperin hinta muodostuu usein vähäisemmän volyymin perusteella ja palaa takaisin tukitasolleen. Tekniset rallit voivat muodostua graafikuvion eri kohtiin, mutta yleisiä kohtia ovat myös head & shoulders -kuvio, pyöristyshuippu, sekä tuplapyöristyshuippu.