Mikä on trendilinja?

Trendilinja on linja, joka on piirretty yli huippukääntöpisteiden ja ali pohjakääntöpisteiden esittämään hintamuutosten voimassaolevan suunnan.

Pohjimmiltaan trendilinjat ovat visuaalinen esitys minkä tahansa aikaperiodin puitteissa olevista hinnan tuki- ja resistanssitasoista.

Ne esittävät hinnan muutosten suunnan sekä nopeuden, niin laskumarkkinoilla kuin nousevillakin markkinoilla.

Yksittäistä trendilinjaa voidaan käyttää graafiin antamaan selkeämpi kuva vallitsevasta trendistä.

Trendilinjoja voidaan käyttää sekä hintamuutosten huippuihin että pohjiin luomaan trendikanava.

Aikaperiodi jota tällaisessa analyysissä tarkastellaan sekä täsmälliset pisteet, joiden avulla luodaan trendilinja vaihtelevat treidaajasta toiseen.

Mitä voidaan päätellä trendilinjojen avulla?

Trendilinja on yksi tärkeimmistä työkaluista, joita käytetään teknisessä analyysissä.

Sen sijaan että tutkittaisiin mennyttä liiketoimintaa tai muita fundamentaalisia muuttujia, tekniset analyytikot tarkastelevat trendejä hintamuutosten kautta.

Trendilinja auttaa teknisiä analyytikkoja määrittelemään markkinahintojen tämänhetkisen suunnan. Tekniset analyytikot uskovat trendin olevan treidaajan paras ystävä, ja tämän trendin identifioiminen on ensimmäinen askel kohti hyvää treidausta tai sijoitustoimintaa.

Luodakseen trendilinjan analyytikot joutuvat määrittelemään ainakin kaksi pistettä hintagraafissa.

Osa analyytikoista käyttää eri aikaperiodeja, kuten vaikkapa viiden minuutin graafia tai yhden minuutin graafia, kun taas toiset luottavat päivägraafeihin ja viikkograafeihin.

On olemassa myös analyytikkoja, jotka jättävät aikaperiodin käytön kokonaan väliin, keskittyen sen sijaan ns. tick-arvoihin, jotka edustavat kutakin arvopaperin hinnan muutosta riippumatta aikaperiodista.

Se mikä tekee trendilinjoista niin yleisesti käytetyn ja suositun on se, että niitä voidaan käyttää idenfioimaan trendejä riippumatta käytetystä aikaperiodista tai tarkasteluperiodista.

Tradingview Facebook trendlines.

Ylläolevan esimerkin tapaan trendilinja voidaan vetää nousevien hinnan huippujen ja hinnan pohjien kautta muodostamaan trendikanava, tässä tapauksessa nouseva trendikanava.

Nousevissa trendilinjoissa on positiivinen kaltevuuskulma, kertoen treidaajalle trendinmukaisen ostosuunnan. Samaan tapaan, kun kaltevuuskulma on laskeva, se kertoo treidaajalle trendin olevan laskusuuntainen ja treidauspotentiaalin olevan siten myyntiposition (lyhyeksi myynnin) mukainen.

Trendilinjojen hyödyntäminen käytännön tilanteissa

Trendilinjat ovat suhteellisen helppoja käyttää. Treidaajan yksinkertaisesti täytyy vain saada ensin hintadata graafiin normaalisti, käyttäen avaushintaa, viimeistä kaupankäyntihintaa, sekä päivän ylintä ja alinta hintaa.

Kun trendilinja on näiden hintapisteiden avulla laskettu nousevana tai laskevana trendilinjana. Jos nouseva trendilinja on piirretty graafiin alimpien trendin pisteiden kautta, näitä pisteitä voidaan pitää tukitasoina trendille kun treidaaja ottaa positioita.

Treidaaja voi harkita tälläisen ostoposition ottoa, kun hinta lähenee tukitasona olevaa nousevan trendin linjaa.

Jos hintaliike murtaa nousevan trendin linjan alaspäin, treidaaja voi puolestaan käyttää tätä signaalina position sulkemiselle. Tämä toimii hyvänä sääntönä treidaajalle sulkea positio kun trendi, jota hän seuraa, alkaa heikentyä.

Trendilinjat ovat aikaperiodinsa pohjalta rakennettu tuote, eikä treidaajan varsinkaan pidemmissä aikaperioidessa tarvitse uudelleenpiirtää näitä linjoja kovinkaan usein. Jos treidaaja käy kauppaa esimerkiksi minuuttigraafin pohjalta, on luontaista, että trendilinjoja joudutaan uudelleenpiirtämään tiheämpään tahtiin.

Erot trendilinjojen ja trendikanavien välillä

Graafiin voidaan piirtää useampiakin kuin yksi trendilinja. Treidaajat käyttävät usein yhtä trendilinjaa yhdistämään aikavälin hintahuiput sekä toista yhdistämään aikavälin hintapohjat, jolloin lopputulemana on trendikanava.

Kanava tuo tähän visuaaliseen trendilinjojen analyysiin mukaan sekä tukitasot että resistanssitasot. Samaan tapaan kuin yksittäinen trendilinja, treidaajat ennakoivat dramaattisten hintamuutosten vievän hinnan resistanssi- ja tukitasojen läpi, joka antaa signaaleja positioiden ostojen, myyntien, tai sulkemisen suhteen.

Nämä muutoskohdat voivat olla joko position sulkupisteitä tai position ottopisteitä riippuen siitä, miten treidaaja lähestyy markkinoita.

Trendilinjojen käytön rajoitukset

Trendilinjojen käytön rajoitukset ovat samoja kuin muiden graafisten työkalujen suhteen siten, että niitä joudutaan säätämään sisääntulevan datan mukana.

Yksittäinen trendilinja saattaa olla ajankohtainen pitkänkin ajan yli, mutta lopulta hintamuutokset ovat riittävän poikkeuksellisia, että graafia joudutaan päivittämään.

Lisäksi treidaajat valitsevat usein eri eri datapisteitä joita he käyttävät trendilinjojen piirtämiseen. Yksi treidaaja saattaa valita hintapalkin alhaisimman hinnan, kun taas toiset hyödyntävät hintapalkin viimeistä kaupankäyntihintaa tarkasteltavalle periodille.


Trendilinjojen hyödyntäminen pienemmille aikaväleille saattaa olla analyysinä herkkä kaupankäyntivolyymien muutoksille. Alhaisella volyymillä muodostunut trendilinja saattaakin murtua herkästi, kun volyymit kasvavat kaupankäyntipäivän edetessä.