Millainen on ASP-asunnoksi kelpaava kohde?

Katsaus siihen ohjeistukseen, jonka valtiokonttori antaa ASP-asunnoksi soveltuvien kohteiden suhteen.

Jotta kohde olisi kelvollinen, ASP-säästämisen kautta hankittavan asunnon tai omakotitalon on sijaittava Suomessa.

Lisäksi ASP-talletusten ja ASP-lainan avulla on hankittava vähintään 50 prosenttia kohteen asunto-osakkeista, osuuksista tai omakotitalosta. Asunnon on tultava omaan asumiskäyttöön sen hankinnan jälkeen.

Mikäli olet rakennuttamassa ensiasuntona omakotitaloa, sen rakentamisen yhteydessä myös tontti voi olla osana ASP-rahoitusta.

Tontin on tällöin sisällyttävä omakotitalon rakentajan antamaan kustannusarvioon ja rakentaminen aloitetaan kuuden kuukauden kuluessa tontin ostosta.

Toisaalta asunto-osakeyhtiön tonttiosuutta ei voida ottaa huomioon laskettaessa ASP-rahoitusta. Myöskään autopaikka ei voi olla osa ASP-lainoitusta.

Yhtiölainaosuus voi olla osana ensiasunnon kauppahintaa. Ehtona on, että yhtiölainaosuus on jyvitetty ja vahvistettu asuntokohtaisesti, ja se maksetaan pois heti, kun se on mahdollista.

Osaomistusasunnon voi ostaa osana ASP-järjestelmää ensiasunnoksi, jos omistukseen tulee kaupan myötä osakkeista minimissään 50 prosenttia ja hankinnan kohteena on vähintään 50 prosenttia asunto-osakkeista tai osuuksista.

Toisaalta asumisoikeusasuntoon ei voi käyttää ASP-lainoitusta.

Voit ostaa ASP-sopimuksen puitteissa ASP-lainalla sellainen asunnon, joka on kauppahetkellä vuokrattuna.

Tällöin kuitenkin ostettu asunto on otettava omaan vakituiseen asumiskäyttöön 6 kk kuluessa kaupantekohetkestä ja ASP-lainansaajan on irtisanottava vuokrasopimus välittömästi kaupanteon jälkeen.

ASP-säästämisen kohteena oleva asunto ei voi olla asunto, jossa tallettaja jo tosiasiallisesti asuu ennen kaupantekoa.

Poikkeuksen tähän pääsääntöön muodostavat tilanteet, joissa asuminen perustuu huoneenvuokrasuhteeseen tai asunto hankitaan omilta vanhemmilta.

Tosin huoneenvuokrasuhteesta edellä todettua ei sovelleta, mikäli asunto jo ennen huoneenvuokrasopimuksen tekoa oli osittain tai kokonaan ASP-säästäjän käytössä.

Voit ostaa omilta vanhemmiltasi ASP-asunnon tai osan asunnosta (kuitenkin vähintään 50 prosenttia).

Vanhemmilta ostettu asunto tulee kaupan myötä tulla ASP-säästäjän omaan vakituiseen asumiskäyttöön, eikä se voi enää olla vanhempien asuntona.

Puolisoiden ja avopuolisoiden väliset kaupat eivät ole mahdollisia.

ASP-säästämisen kohde voi olla aikaisemmin perintönä tai lahjana osittain omistukseen saadun asunnon loppuosuuden lunastaminen perikunnalta (vähintään 50 prosenttia).