Mitä on onnistunut ASP tili säästäminen?

Katsaus siihen, mitä onnistunut ASP tili säästäminen pitää sisällään ASP-sopimusten puitteissa.

Ennen kuin voit aloittaa ASP-säästämisen kohti ensimmäistä omaa kotia, sinun tulee tehdä pankkisi kanssa ASP-sopimus, joka on tärkeä dokumentti siitä, miten onnistunut ASP-säästäminen toimii käytännössä.

Sopimuksessa on yksityiskohtaisia tietoja sekä ASP-säästötilistä itsestään että sille hyväksyttävästi tallettamisen ehdoista. ASP-sopimus sisältää lisäksi sopimuksen pankin maksamasta verovapaasta 1 % vuotuisesta talletuskorosta ja 2-4 prosentin lisäkorosta.

Onnistuneen ASP-säästämisen tavoitteena on päästä käsiksi poikkeuksellisin suotuisin ehdoin tarjolla olevaan ASP-lainaan.

ASP-tilille tulee tallettaa varoja vähintään 10 prosenttia ensiasunnon hankintahinnasta, jonka jälkeen pankki voi myöntää sinulle ASP-lainan.

Lainan myöntämisen ehtona ja ASP-etujen saamisen edellytyksenä on myös se, että kohdeasunto tulee ASP-lainansaajan omaan, vakituiseen asumiskäyttöön.

Säännöt ASP-tilitalletusten ajoituksesta ja määrästä

10 % omasäästötavoitteen ohella ASP-säästäjänä sinun tulee tehdä tähän summaan yltäneet talletukset erityisiä sääntöjä noudattaen.

Sinun tulee tehdä ASP-tilillesi talletuksia vähintään kahdeksana kalenterivuosineljänneksenä, jotta pankki voisi myöntää ASP-lainan.

Lisäksi yhden kalenterivuosineljänneksen (eli 3 kk) aikana talletuksen tulee olla yhteensä vähintään 150 euroa ja toisaalta enintään 3 000 euroa.

Sinun ei tarvitse tehdä näitä talletuksia peräkkäisinä vuosineljänneksinä, vaan tarvittaessa voit pitää taukoa säästämisestä ja jatkaa sitä myöhemmin niin kauan kuin haluat.

Kun nämä reuna-ehdot toteutuvat – 10 % omasäästöosuus ja kahdeksan kalenterivuosineljänneksen aikana tehdyt säästöt 150 – 3000 euroa (per vuosineljännes), pankki voi antaa sinulle lainaa ensiasunnon hankkimista varten.

On hyvä muistaa myös, että ASP-sopimus purkautuu, mikäli nostat ASP-tililtä varoja ennen sopimuksen ehtojen täyttymistä.