Mitä ovat tekniset indikaattorit

Tekniset indikaattorit ovat matemaattisia laskelmia perustuen hintaan, volyymiin, sekä arvopaperin tai sopimuksen avointen positioiden määrään.

Analysoimalla historiallista dataa, tekniset analyytikot käyttävät indikaattoreita ennustamaan johdannaisten tulevia hintamuutoksia. Esimerkkeinä yleisistä teknisistä indikaattoreista ovat mm. Relative Strength Index (RSI), Money Flow Index, stokastiikka-indikaattorit, MACD, sekä Bollinger Bands.

Tekniset indikaattorit, joista käytetään myös lyhennystä “tekniset”, keskittyvät historialliseen treidausdataan, kuten hintaan, markkinavolyymiin, ja avointen positioiden määrään (johdannaiskaupassa), sen sijaan että mukaan arviointiin otettaisiin fundamentaalisia tekijöitä kuten tulosta, liikevaihtoa, tai voittomarginaaleja.

Teknisiä indikaattoreita käyttävät usein aktiiviset treidaajat, koska ne ovat suunniteltuja analysoimaan lyhyen aikavälin hintamuutoksia, mutta myös pitkän aikavälin sijoittajat käyttävät teknisiä indikaattoreita hahmottelemaan position ottopistettä tai position myyntipistettä.

On olemassa kahta perustyyppiä teknisiä indikaattoreita. Päällekkäiskuvat (englanniksi “overlays”) ovat teknisiä indikaattoreita joita käytetään samassa kaavassa kuin hintagraafit, ja jotka on piirretty hintagraafin päälle graafiin. Esimerkkeinä tästä ovat mm. liikkuvat keskiarvot ja Bollinger Bands -indikaattorit.

Oskillaattorit (englanniksi “oscillators”) ovat teknisiä indikaattoreita jotka heilahtelevat paikallisen minimin ja maksimin välillä, ja jotka on piiretty hintagraafin päälle tai sen alle. Esimerkkeinä oskillaattoreista ovat MACD ja RSI.

Treidaajat käyttävät usein työkaluinaan useita erilaisia teknisiä indikaattoreita analysoidessaan arvopapereita. Kun käytettävissä on tuhansia erilaisia vaihtoehtoja, treidaajan täytyy valita indikaattorit, jotka parhaiten toimivat hänen strategiassaan ja tutustua kuinka ne toimivat erikseen ja yhdessä.

Treidaajat saattavat myös yhdistellä teknisiä indikaattoreita subjektiivisimpien teknisen analyysin muotojen kanssa, kuten graafikuvioiden analyysin kanssa, johtaakseen erilaisia treidausideoita. Indikaattorit voivat olla myös osana automatisoituja treidausjärjestelmiä johtuen niiden kvantitatiivisesta luonteesta.