Morningstar rahastot

Morningstar rahastot luokittelu, joka on ollut tarjolla vuodesta 1985, on yksi tapa löytää markkinoilta sijoitusrahastoja.

Näistä luokitteluista tuli nopeasti suosittu tapa sijoittajille, sijoitusneuvojille ja rahastojen rahastoille löytää “jyvät akanoista”, näennäisesti parhaat rahastot yli 10 000:n sijoitusrahaston kokonaisvalikoimasta.

Morningstarin luokittelut tapahtuvat tähti-arvoina, joka on yksinkertainen tapa sijoittajille ja sijoitusneuvojille käyttää muistakin yhteyksistä tuttua viiden tähden luokittelutapaa rahastojen arvioinnin pohjaksi.

Vuosien yli hyvin rankatut rahastot ovatkin saaneet ilmaista mainontaa vain omaavalla korkean tähtiluokituksen.

Viime vuosina kuitenkin tähtiluokituksen oheen on tuotu arvioita (Morningstarin itsensä sekä Vanguardin toimesta), joiden mukaan voit parantaa sijoituksesi tuottoa (pitkällä aikavälillä) paremmin keskittymällä enemmänkin rahaston alhaisiin kuluihin, kuin sen tähtiluokitukseen.

Morningstar rahastot – luokittelun perusteet

Vuoden 1985 Morningstar tähtiluokittely-systeemin alkamisen jälkeen tämä järjestelmä on läpikäynyt useita muutoksia.

Alkuperäinen luokittelun taustalla ollut idea oli luoda nopea tapa arvioida rahaston riskiä ja kustannus-korjattua tuottoa. Rahastot jaettiin muutamaan perusluokkaan ja riskiä arvioitiin suhteessa 90 pv Yhdysvaltain valtion korkopaperiin.

Riskitason vertailua muutettiin vuonna 2002, siten, että erittäin korkean volatiliteetin omanneiden mutta pitkällä aikavälillä korkean tuoton omanneiden rahastojen oli vaikeampi saavuttaa korkeaa tähtiluokitusta.

Uutena painotuksena oli se, että volatiliteetin tuomia mahdollisia tappioita painotettiin potentiaalisia tuottoja enemmän, ja keskimääräisen sijoittajan profiilia korjattiin riskiä karttavampaan suuntaan.

Myös rahastotyyppien vertailuja toisiinsa muutettiin. Aikaisemmin käytössä oli vain muutama kategoria, ja niiden sisällä huomattavia eroja, mutta nykyisin kategorioita on yli 100, ja kutakin rahastoa vertaillaan vain omaan kategoriaansa tähtiluokituksen suhteen.

Myös kukin osuusluokka (esimerkiksi “kasvu” ja “tuotto”) arvioidaan erikseen, niiden tuomien erilaisten kustannusrakenteiden ja tuottojen takia.

Vaikka perusteiltaan tähtiluokitusjärjestelmä on kvantitatiivinen, Morningstar on ottanut palveluun mukaan myös omien analyytikkojensa tekemät luokitukset rahastoille.

Nämä analyytikot arvioivat rahastot perustuen 5 erilaiseen näkökulmaan: investointiprosessi, historiallinen tuotto, rahastonhoitaja, rahastoyhtiö, ja rahaston osuuden ajankohtainen arvo. Luokitus tehdään viidellä tasolla: “Gold”, “Silver”, “Bronze”, “Neutral”, tai “Negative”.

Nykyisin tähtiluokitus määritetään kunkin rahaston riskikorjatulla tuotolla, joka lasketaan kuukausittain rahaston historiallisesta tuotosta ja volatiliteetista. Kutakin rahastoa verrataan muihin saman kategorian rahastoihin, ja pisteet määritellään historiallisen 3, 5, ja 10 vuoden periodille.

Yleisarvosana ja tähtiluokitus tulee puolestaan painotettuna keskiarvona kolmella tapaa:

  • Jos rahasto on 3-5 vuotta vanha, sen yleisluokitus on 3 vuoden luokitus
  • Jos rahasto on 5-10 vuotta vanha, sen yleisluokitus on 60% viiden vuoden luokituksesta ja 40% kolmen vuoden luokituksesta
  • Jos rahasto on yli 10 vuotta vanha, sen yleisluokitus on 50% kymmenen vuoden luokituksesta, 30% viiden vuoden luokituksesta, ja 20% kolmen vuoden luokituksesta

Morningstar rahastot – luokittelujen käyttö

Jos aiot käyttää Morningstarin luokittelua rahastosijoittamisesi perustana, sinun on hyvä ottaa huomioon muutamia tärkeitä seikkoja.

Yksi keskeisistä luokitteluiden suhteen huomioon otettavista seikoista on että historiallinen rahaston tuotto ei takaa tulevia tuottoja, eikä tähtiluokitus ota huomioon rahastoissa tapahtuneita salkunhoitajan muutoksia.

Morningstarin tekemien omien tutkimusten mukaan tähtiluokitusta parempia tuloksia sijoittajat ovat saaneet keskittymällä alhaisten kustannusten sijoitusrahastoihin.

Esimerkkeinä alhaisimpien kustannusten rahastoista ovat passiivisesti hallinnoidut indeksirahastot, joiden on osoitettu voittavan 80% keskimääräisesti aktiivisesti hallinnoiduista sijoitusrahastoista jo 1970-luvulta saakka tehdyissä tutkimuksissa.

Jos kuitenkin käytät tähtiluokitusta sijoittamisesi perusteena, Morningstarin tutkimustulosten mukaan 5-tähden rahastot voittavat yleisellä tasolla 1-tähden rahastot samassa kategoriassa, mutta firman datasta löytyy myös poikkeuksia tähän sääntöön.

Vanguardin tekemien tutkimusten perusteella tähtiluokituksen relevanttius tuleville sijoitustuotoille (esimerkiksi 1-tähden rahastot vs. 5-tähden rahastot saman kategorian sisällä) on erittäin huono, ainakin 3 vuoden sijoitushorisontin yli.

Tutkimus itse asiassa siteeraa 50-50 mahdollisuutta löytää paremmin tuottava rahasto tähtiluokituksen perusteella.