Naisten Pankki

Naisten Pankki on Kirkon Ulkomaanavun ja vapaaehtoisten ylläpitämä sijoitusrahasto, joka rahoittaa 11:sta Afrikan maassa toimivia naisyrittäjiä aloittamaan toimintansa.

Idea rahastosta syntyi, kun joukko suomalaisia naisia tutustui Kirkon Ulkomaanavun kutsumana tammikuussa 2007 Liberiassa sikäläisten naisten arkielämään ja mahdollisuuksiin yrittäjyyden suhteen.

Naisryhmä (joista muodostui yhteisön perustajajäsenistö) tapasi matkallaan paljon työteliäitä, ahkeria, sekä idearikkaita paikallisia naisia, joilla oli potentiaalia yrittäjyyteen ja hyvään toimeentuloon, mutta joilta puuttui käytännössä taloudellisia resursseja näiden projektien toteuttamiseen.

Rahastopankin toiminta alkoi vuoden 2007 toukokuussa, tavoitteenaan kerätä lahjoituksia näiden kehitysmaiden naisten yrittäjyyden ja toimeentulon kehittämiseksi, kestävän kehityksen periaattein.

Yhteisön toiminnan peruskulmakivinä ovat aktiiviset vapaaehtoiset, osakkaat ja lahjoittajat, sekä rahastoa virallisesti hallinnoiva (ja hankkeet toteuttava) Kirkon Ulkomaanapu.

Vuoteen 2013 mennessä yhteisössä toimi yli 1340 osakasta, ja lahjoituksia esimerkiksi vuonna 2012 rahastoon tuli yli EUR 1 180 000.

Naisten Pankki

Naisten Pankki – toiminnan tavoitteet ja hankkeet

Yhteisön toiminnan unelmana on auttaa rahastoon kerätyillä varoilla hankkeita, joissa tuetaan kehitysmaiden naisten osaamista ja ammattikoulutusta, sekä muuta yrittäjyyteen tähtäävää toimintaa.

Usein tämä toiminnan tukeminen tapahtuu pienlainoina, mutta myös koulutuksena ja kokeellisina pilottihankkeina.

Yhteisön toimintaa ohjaa ja suunnittelee 8-12 jäsenen ryhmä, mukana perustajajäseniä, vapaaehtoisia sekä edustajia Kirkon Ulkomaanavusta.

Tämän ryhmän tärkeimpiin tehtäviin kuuluvat suositukset lahjoitusten käytöstä, Kirkon Ulkomaanavun esitysten pohjalta (joihin ideat tulevat Ulkomaanavun kehitysmaiden paikallisilta yhteistyökumppaneilta).

Lopullisesta lahjoitettujen varojen käytöstä ja hankkeiden toteutuksesta (mukaanlukien hankkeiden seuranta ja raportointi) 11:sta kohdemaassa vastaa Kirkon Ulkomaanapu. Kukin rahoituskohde on tuen kohteena vähintään 3 vuoden periodin, jonka jälkeen hanke arvioidaan uudelleen.


Rahoituskohteisiin kuuluvat yksittäiset naisyrittäjät sekä yhteisö- ja kyläpankit (käytännössä 15-30 hengen säästö- ja lainaryhmiä), joiden kautta myös kehitysmaiden miesyrittäjillä on mahdollisuus saada pienlainoja yritys-ideoidensa kokeilemiseen.