Nordea ASP laina ehdot, edut, ja esimerkki

Katsaus niihin yleislinjauksiin joita Nordea ASP laina hakuprosessi sisältää ja niihin etuihin, joita ASP-tilin pitäminen Nordeassa ylipäätään tarjoaa.

Nordean ASP-tilille säästämisen tavoitteena on päästä edullisesti kiinni ensiasuntoon tallettamalla kokoon 10 prosentin omarahoitusosuuden, pankin lainatessa sinulle loput.

ASP-lainan voit ottaa Nordeasta, vaikka sinulla ei olisikaan ASP-tiliä pankissa, sillä Valtiokonttorin ohjeistuksen mukaan ASP-lainan voi ottaa muusta pankista kuin missä ASP-tili alunperin sijaitsi.

ASP-tiliasiakkaana, kun otat Nordean ASP-lainan, pankki maksaa sinulle jo maksettujen 1 % vuotuisten verovapaiden talletuskorkojen lisäksi järjestelmään kuuluvan lisäkoron, joka on 4% säästämisen aloittamisvuodelle ja enintään viidelle seuraavalle kalenterivuodelle.

Nordea Pankki Suomi.

Nordean ASP-laina ehdot

Voit lukea Nordean ASP-tileihin soveltamat ehdot, joista löytyy myös selvitys ASP-lainaamisesta, pankin nettisivuilta dokumentista nimeltään “Asuntosäästösopimus – ASP-tilin erityiset ehdot”.

Sopimuksessa ASP-lainaa käsitellään osion “Vastaantulolaina” alla, joka käsittää sekä korkotukilainan että tarvittaessa lisälainan.

Näistä tarvitset Nordeasta lisälainaa, jos asunnon ostoa varten tarvittavan lainan määrä on suurempi kuin myönnetyn korkotukilainan määrä.

ASP-lainan vähimmäisvakuutena on hankkimasi ensiasunto ja tarvittaessa valtiontakaus, jonka ohella Nordean lainan myöntämisen edellytyksiin lukeutuu se, että ASP-tallettajalla on riittävä maksukyky lainan takaisin maksamiseksi huomioiden hänen taloudellinen tilanteensa.

Nordealla on oikeus olla myöntämättä ASP-lainaa ja tarvittaessa lisälainaa mm. jos ASP-tallettajalla on luottotiedoissa oleellinen rekisteröity maksuhäiriö.

Voit nostaa ASP-lainan ja lisälainan, kun sovit lainasta Nordean kanssa ja asuntosäästösopimuksen ehdot on muutoin täytetty. Ennen lainan nostoa sovit vielä pankin kanssa erikseen korkotukilainan ja mahdollisen lisälainan muista ehdoista.

Nordean ASP-laina esimerkki

Nordea antaa nettisivuillaan esimerkin tyypillisestä ASP-lainasta ja siihen liittyvästä prosessista.

Otat lainaa Nordealta 100 000 euron verran, ja laina-ajaksi sovitaan 23 vuotta sekä lainan koroksi 0,5 % (1/2019).

Todellinen vuosikorko tälle lainalle on 0,6 % ja siihen sisältyy 400 euron avausmaksu sekä lainan maksuerän automaattinen veloitus 2,30 euroa/kk.

Maksuerien lukumäärä on 276 kpl. Luoton ja luottokustannusten yhteismäärä on 106 395 euroa. Kuukausimaksu (annuiteetti) on 384 euroa.

Esimerkin antama todellinen vuosikorko on Norden puolelta laskettu käyttäen Finanssivalvonnan oletusta lainan määrästä (15/2013 Finanssipalveluiden ja – tuotteiden markkinointi), joka on pankin mukaan edustava esimerkki myös suhteessa Nordean ASP-lainoihin.

Laina-aika ja lainan korko ovat laskennallisesti edustava esimerkki Nordean tarjoamista ASP-lainoista, mutta kyseessä on kuitenkin vain suuntaa antava esimerkki, joka on laskettu käyttäen oletuksia. ASP-lainan esimerkki ei välttämättä vastaa myönnettävän lainan todellista vuosikorkoa.


Mikäli olet ostamassa kiinteistöä, tulee lisäksi huomioida lainhuuto- ja kiinnityskulut sekä Maanmittauslaitoksen veloittamat viranomaiskulut. Kiinteistöön vaaditaan myös palovakuutus.