Nordea pitkän koron rahastot

Nordea pitkän koron rahastot vaihtoehtoja on kaikkiaan 16 erilaista, mukana valtioiden joukkovelkakirjoja, yrityslainapapereihin sijoittavia rahastoja, sekä kehittyvien markkinoiden korkorahastoja.

Rahastoja hallinnoi Nordea Rahastoyhtiö Suomi Oy, joka on osa pohjoismaiden ja Itämeren alueen suurin finanssikonsernia, Nordeaa. Kunkin rahaston salkunhoitajalla on käytössään rahoitusyhtiön omien analyytikkojen ohella myös muu talon sisäinen analyysimateriaali ja treidingresurssit.

Kaikkiaan, korko-, osake-, ja yhdistelmärahastot mukaanlukien Nordean valikoimista löytyy noin 60 rahastoa, jotka ovat kattavuudeltaan kotimaan parhaimpia. Näiden ohella voit valita sijoituskohteesi yli 20:sta Nordean Luxemburgiin rekisteröimästä SICAV-rahastosta.

Laajalla kattavuudellaan sekä monipuolisella palveluillaan Nordean Rahastoyhtiö onkin saavuttanut viime vuosina markkinajohtajuuden, yli 30 %:n markkina-osuudella.

Rahastotoiminnan peruselementteihin ovat vuosien yli kuuluneet avoimuus käytetyn strategian osalta, luotettavuus toimeksiantojen ja rahaston sääntöjen täyttämisessä, sekä avoimuus strategian toimivuudesta ja tuloksista.

Rahastot osallistuvat myös aktiiviseen omistajapolitiikkaan, jolla pyritään parantamaan sijoitusrahaston saavuttamia tuottoja.

Korkorahastot ovat hyvä vaihtoehto osakerahastoille, kun haluat välttää sijoituksesi tuotoissa suuria tuoton vaihteluita ja volatiliteettia. Pitkän koron rahastot sijoittavat joukkolainamarkkinoille (yli 1 vuoden juoksuajalla), esimerkiksi valtioiden liikkeellelaskemiin korkopapereihin ja yrityslainoihin.

Koska näiden korkopapereiden välillä on suuriakin eroja niiden riskiprofiilien suhteen, sinun tulisi aina tutustua korkorahaston esitteeseen ja sääntöihin ennen sijoittamista.

Jos haet pitkiä korkoja alempaa riskitasoa, Nordealta löytyy myös lyhyen, alle vuoden juoksuajan (rahamarkkina) korkopapereihin sijoittavia rahastoja.

Pitkissä koroissa mukana oleviin rahastoihin sijoittaminen on helppo tapa myös alentaa korkosalkkusi riskiä hajauttamisen kautta (jonka rahasto tekee puolestasi), verrattuna yksittäisen korkopaperin omistamiseen.

Jos sijoitussalkkusi sisältää muutoin pelkästään osakkeita, korkopapereiden lisääminen tuo myös hajautus-etua, sillä korkomarkkinoiden tuotot eivät yleensä korreloi osakemarkkinoiden tuottojen kanssa. Merkittävimmät korkorahastojen riskit yleisellä tasolla muodostuvat korko- ja luottoriskistä.

Luottoriski, joka on merkittävä etenkin yrityslainoissa, tarkoittaa epävarmuutta siitä, että korkopaperin liikkeellelaskija pysyy maksukykyisenä lainapaperin korkojen ja pääoman takaisinmaksujen suhteen.

Korkorahastot ovat erinomainen rahastosäästämisen kohde, koska minimimerkinnät alkavat jo 10 EUR summista.

Nordea pitkän koron rahastot

Nordean pitkiin korkoihin sijoittavat rahastot hajauttavat yleisellä tasolla hallinnoimansa varallisuuden eri liikkeellelaskijoihin sekä eri maiden lainoihin. Tätä hajautusta tapahtuu myös ajallisesti, jolloin rahaston salkunhoitaja ostaa eri aikoina ja eri pituisia lainapapereita.

Tyypillisiä liikkeellelaskijoita pitkille korkopapereille ovat muun muassa valtiot, kunnat, sekä muut julkisyhteisöt ja rahoituslaitokset, kuin myös yksittäiset yritykset finanssialan ulkopuolelta.

Pitkät korkopaperit ovat yli vuoden juoksuajan joukkolainapapereita ja muita korkoinstrumentteja.

Jos kyseessä on valtionlainarahasto, tällaisen rahaston pitkän juoksuajan korkopapereita ovat laskeneet liikkeelle valtiot sekä muut julkisyhteisöt. Näissä korkorahastoissa merkittävä osa riskistä muodostuu korkoriskistä, ja kehittyvien markkinoiden valtioiden osalta mahdollisesti myös luottoriskistä, poliittisen riskin kautta.

Yrityslainarahastot (Investment Grade -rahastojen suhteen) sijoittavat puolestaan pankkien ja muiden yritysten liikkeelle laskemiin pitkiin korkopapereihin. Näissä rahastoissa merkittävä osa riskistä tulee luottoriskistä, eli epävarmuudesta firman toiminnan jatkuvuudesta ja takaisinmaksukyvystä lainan korkojen ja pääoman suhteen.

Korkean riskin yrityslainarahastot (High yield -rahastot) ovat alaluokko yrityslainarahastoja, mutta näissä rahasto pyrkii korkeampiin tuottoihin, ottamalla näkemystä matalan luottoluokituksen saaneiden yrityslainojen suhteen. Ominaista näille rahastoille ovat korkeammat riskit ja vastaavasti korkeammat tuotto-odotukset.


Corporate Bond
Emerging Market Corporate Bond
Euro Midi Korko
Euro Obligaatio
Euro Yrityslaina Plus
European Cross Credit
International High Yield Bond
Kehittyvät Korkomarkkinat
Korkosalkku Plus
Pro Euro Obligaatio
Reaalikorko
Säästö Korko
US Corporate Bond
USA Lyhyt Yrityslaina Plus
Valtionlaina AAA
Yrityslaina Plus