Nordea rahastot

Nordea rahastot vaihtoehtoja on olemassa 60 erilaista, joka on kotimaisten rahastomarkkinoiden suurimpia valikoimia.

Suomeen rekisteröityjen rahastojen ohella voit sijoittaa rahasi Nordean kautta myös firman noin 20 Luxemburgiin rekisteröityyn Nordea SICAV-rahastoon.

Rahastoja hallinnoiva yritys, Nordea Rahastoyhtiö Suomi, on osa Nordea-konsernia, joka puolestaan on nykyisin Pohjoismaiden ja Itämeren alueen suurin finanssikonserni.

Osana tätä ryhmittymää rahastoyhtiö käyttää toiminnassaan hyväkseen myös muiden konsernin osien tuottamaa analyysimateriaalia ja resursseja.

Peruselementteinä kussakin rahastossa on luotettavuus, avoimuus sijoittajia kohtaan, sekä aktiivinen omistajapolitiikka, tavoitteena luoda lisäarvoa sijoittajille kaikissa sijoittamisen vaiheissa.

Laaja erilaisten rahastojen valikoima mahdollistaa myös erittäinkin yksityiskohtaisten sijoitusstrategioiden toteutuksen, sekä tehokkaan sijoitussalkun hajautuksen, jos et halua painottaa näkemyksen ottoa tietyn markkinan suhteen.

Tämä lähestymistapa on tuonut pankille ja sen rahastoyhtiölle runsaasti asiakkaita, sillä Nordea on historiallisesti ollut kotimaisilla markkinoilla rahasto-markkinajohtaja, noin 30 %:n osuudella rahastoihin sijoitetusta varallisuudesta.

Rahastoyhtiön omistamien rahastojen salkunhoidosta sekä Nordean institutionaalisten asiakkaiden omaisuudenhoitopalveluista huolehtii Nordea Investment Management (NIM). NIM:iä on kehuttu institutionaalisten asiakkaiden toimesta muun muassa kansainvälisestä asiantuntemuksestaan ja sijoituspalveluiden korkeasta laadusta.

NIM:in palveluksessa on yhteensä yli 250 sijoitusalan henkiöä, joista useimmat omaavat erikoisosaamista rahastonsa alasta, kuten terveydenhoidosta, informaatioteknologiasta, sekä metsäteollisuudesta.

Kunkin yksittäisen rahastonhoitajan taustalla on kuitenkin laajempi sijoitustoimintaa tukeva ryhmä analyytikkoja ja muita sijoitustutkimusta tekeviä henkilöitä, vaikuttaen sijoituskohteiden valintaprosessiin.

Voit tutustua kuhunkin Nordean tarjoamaan sijoitusrahastoon pankin nettisivujen kautta, josta löytyvät ajankohtaiset ja historialliset rahasto-osuuksien hinnat, rahastojen säännöt, sekä muut rahastoesitteet.

Nordea rahastot – korkorahastot

Nordea Corporate Bond
Nordea Euro Midi Korko
Nordea Euro Obligaatio
Nordea Euro Yrityslaina Plus
Nordea Kehittyvät Korkomarkkinat
Nordea Korko
Nordea Korkotuotto
Nordea Lyhyt Korko
Nordea Private Banking Focus Korko
Nordea Private Banking Kort Obligasjon
Nordea Private Banking Likviditet
Nordea Private Banking Obligasjon
Nordea SEK Instituutiokorko
Nordea Stratega Korko
Nordea SVE Reaalikorko
Nordea Säästö Korko
Nordea Valtionlaina AAA
Nordea Yrityslaina Plus

Nordea yhdistelmärahastot

Nordea Premium Varainhoito Kasvu
Nordea Premium Varainhoito Maltti
Nordea Premium Varainhoito Tasapaino
Nordea Säästö 10
Nordea Säästö 25
Nordea Säästö 50
Nordea Säästö 75
Nordea Vakaa Tuotto

Nordea osakerahastot

Nordea Eurooppa
Nordea Eurooppa Indeksirahasto
Nordea European New Frontiers
Nordea Foresta
Nordea Intia
Nordea Itä-Eurooppa
Nordea Japani
Nordea Kaukoitä
Nordea Kehittyvät Osakemarkkinat
Nordea Kiina
Nordea Maailma
Nordea Maailma Indeksirahasto
Nordea Maailma Osinko
Nordea Medica
Nordea Nordic Small Cap
Nordea Pohjois-Amerikka
Nordea Pohjoismaat
Nordea Suomi
Nordea Suomi Indeksirahasto
Nordea Suomi Small Cap
Nordea Teknologia
Nordea Venäjä

Nordea rahastot – erikoissijoitusrahastot

Nordea Korkosalkku Plus
Nordea Osakesalkku
Nordea Private Banking Focus Nordic
Nordea Private Banking Focus Suomi
Nordea Private Banking Norsk Aksje Portefølje
Nordea Suomi
Nordea Takuuturva 100
Nordea II Takuuturva 100
Nordea III Takuuturva 100
Nordea V Takuuturva 100
Nordea Turva 75


Nordea Pro-rahastot instituutioasiakkaille

Nordea Pro Euro Obligaatio
Nordea Pro Eurooppa
Nordea Pro Stable Return
Nordea Pro Suomi