Nordea vs Osuuspankki ASP tili vertailu

Nordea ja Osuuspankki ASP tili vertailu tuo esiin näiden kahden Suomen suosituimman asuntolainapankin välisiä keskeisiä eroja sekä yhtäläisyyksiä.

Suomen Pankin kesäkuun 2019 tilastojen perusteella Osuuspankki on Suomen suurin kotitalouksille asuntolainoja myöntävä rahoituslaitos 40 % markkina-osuudellaan, pankin asuntolainakannan ollessa 39,1 miljardia euroa.

Nordea on saman tilaston pohjalta maan toiseksi suosituin rahoituslaitos kotitalouksien asuntolainojen ottoon, 29 % markkina-osuudellaan ja 28,2 miljardin euron lainakannallaan.

Molempien rahoituslaitosten toimia ASP-tilipankkeina säätelevät sekä eduskunnan säätämä Asuntosäästöpalkkiolaki että lakia pankeille ohjeistava Valtiovarainministeriön alainen keskusvirasto Valtiokonttori.

Siten suurin osa pankkien tarjoamien ASP-tilien ominaisuuksista ja etuisuuksista ovat yhtäläisiä, pohjautuen lainsäädännön muodostamaan toimintaraamiin.

ASP-tilin avaus on molemmassa pankissa maksutonta ja asiointi tapahtuu kätevästi pankkien verkkopalvelun kautta.

Koska Osuuspankilla on maan suurin konttoriverkosto, 360 kappaleen konttorivalikoima eri puolilla maata vuonna 2018 (vs Nordean 120 kpl), sen etuna on kattavampi asiakaspalvelu alaikäisille, jotka joutuvat asioimaan konttorissa tilin avaamisen suhteen huoltajansa kanssa.

Vuoden 2019 tietojen perusteella sekä Nordea että Osuuspankki maksavat ASP-tileilleen 1 % peruskorkoa sekä 4 % lisäkorkoa säästämisen aloittamisvuodelta ja sen jälkeen enintään viideltä seuraavalta vuodelta (molemmat verotonta tuloa).

Lisäkorko tulee maksettavaksi, kun ASP-säästäminen on tapahtunut onnistuneesti 10 % omasäästöosuuteen asunnon hankintahinnasta ja asunto on hankittu.

Nordea vs Osuuspankki vertailu – ASP-laina

Suurimmat eroavaisuudet pankkien välillä liittyvät ASP-lainaan liittyviin korkokustannuksiin.

ASP-lainoihin liittyvä lainsäädäntö määrittelee vain, että ASP-lainan on oltava korkokustannuksiltaan edullisin pankin tarjoamista ensiasuntolainoista.

Yleisradion vuonna 2015 tekemän selvityksen mukaan tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että pankit alentavat korkomarginaalejaan 0,2-0,3 % verran ASP-lainojen suhteen.

Tämän ohella sinun tulee vertailla Nordean ja Osuuspankin välisiä korkoja lainan todellisten vuosikorkojen kautta, jossa korkoon on otettu huomioon muutkin sen hintaan vaikuttavat erät, kuten lainan avausmaksu ja kuukausittainen tilinhoitomaksu.

ASP-lainan todelliset vuosikorot ovat aina henkilökohtainen tarjous pankilta sinulle, joten sinun tulee kilpailuttaa sekä Nordea että Osuuspankki ASP-lainaasi varten voidaksesi tehdä tämän vertailun.

Kilpailutuksen voi tehdä, koska ASP-lainan voi ottaa muusta pankista kuin siitä, missä sinulla on ASP-tili.

Nordea vs Osuuspankki ASP vertailu – Asiakasedut ja bonusohjelmat

Nordea lupaa asiakkailleen, että mitä enemmän he keskittävät pankki-ja vakuutus-asiointinsa pankkiin, sitä enemmän he saavat etuja.

Asuntolaina-asiakkaana esimerkiksi arjen pankkiasiointi on Nordeassa tehty sinulle maksuttomaksi, kun sinulla on mobiilipankki käytössäsi.

Nordean asuntolaina-asiakkaiden maksuttomiin palveluihin, joista muutoin peritään maksu, kuuluvat mm. Käyttötilin kuukausimaksu, pankkitunnusten kuukausimaksu, Nordea Debit-pankkikortin kuukausimaksu, Nordea Gold MasterCard debit/credit tai credit kuukausimaksu, Nordea Gold MasterCard debit/credit tai credit vuosimaksu, sekä rahastomerkinnät verkko- ja mobiilipankissa.

Osuuspankin asuntolaina-asiakkaana pääset nauttimaan asiakkuuden tuomista bonuksista, mutta vain, jos liityt ensin OP:n omistaja-asiakkaaksi. Liittymisen yhteydessä maksat kertasijoituksena jäsenosuusmaksun, joka useimmissa pankeissa on suuruudeltaan 100 euroa. Muita maksuja ei ole.

Liittymisen jälkeen pääset heti hyödyntämään osuuspankin omistaja-asiakkaille kuuluvia etuja.


OP-bonuksia, joita kertyy sitä enemmän, mitä käytät pankkia asiointiisi asuntolainan ja ASP-tilin ohella, käytetään esimerkiksi pankin palvelumaksuihin ja vakuutuslaskuihin, jotka voivat olla jopa maksuttomia bonusten ansiosta.