Odin rahastot

Odin rahastot vaihtoehtoja löytyy 11 erilaisen rahaston valikoima, rahastoyhtiöltä, joka kuuluu Norjan suurimpiin osakerahastoja hallinnoiviin tahoihin.

ODIN on ollut rahoitusyhtiönä toiminnassa vuodesta 1990, alkuun nimen “Independent Fund Management” alla. Firman fokuksena oli alusta alkaen tarjota asiakkailleen varainhoitoa pohjoismaisilla osakkeilla.

Ensimmäinen yrityksen perustamista rahastoista oli ODIN Norden, 1. kesäkuuta 1990, jota seurasi Suomen osakemarkkinoille sijoittava ODIN Finland, saman vuoden lopussa. Yrityksen rahastojen edustaessa pohjoismaisia rahoitusmarkkinoita, yhtiö kävi läpi nimenmuutoksen, ODIN Förvaltining AS nimen alle.

Rahastoista v. 1992 tarjolle tulivat ODIN Norge ja loppuvuodesta 1994 ODIN Sverige sekä ODIN Maritim. ODIN Offshore ja ODIN Kiinteistö tulivat markkinoille elokuussa 2000.

Näitä seurasivat ODIN Europa sekä ODIN Europa SMB, marraskuussa 2004. Nämä rahastot tulivat ODIN rahastoperheeseen itse asiassa Swedbank Robur Fonder rahastoyhtiöltä, jossa ne olivat olleet toiminnassa vuodesta 1999.

Uusimmat lisäykset ODIN sijoitusrahasto valikoimaan ovat olleet ODIN Global sekä ODIN Emerging Markets.

Nykyisellään ODIN kuuluu Norjan suurimpiin osakerahastoja hallinnoiviin finanssiyrityksiin, ja se kuuluu norjalaiseen SpareBank 1 Gruppen konserniin. Suomen (Helsinki) lisäksi ODIN konttoreita löytyy myös Tukholmasta ja Oslosta.

Rahastoyhtiö toimintaa valvoo Norjan valvontaviranominen, Finanstilsynet, jonka myöntämä toimilupa on peräisin vuodelta 1990.

Odin rahastot – lista ja sijoitusperiaatteet

Kukin ODIN:in hallinnoimista osakerahastoista on arvoperäisen, aktiivisen salkunhoidon alainen.

Tässä strategiassa sijoittamasi varallisuus hajautetaan ODIN:in tekemän analyysin perusteella aliarvostetuiksi arvioituihin yhtiöihin, kulmakivinä erinomaiset tuotteet, ennakoitavissa oleva kassavirta, vahva tase, sekä osingonmaksukyky.

Analyysi sen suhteen, mikä rahaston kohdemarkkinoilla olevista toimijoista on aliarvostettu, voidaan määritellä usealla eri tavalla. Jos firma pörssikurssi on tämän analyysin tuottamaa todellista arviota alhaisempi, sitä pidetään aliarvostettuna.

Tämän arvoperusteisen sijoittamisen tavoitteena on odottaa markkinoiden hinnan korjaantumista sen “oikealle” tasolleen, joka pitkällä aikavälillä tulisi tuottaa vertailuindeksejä korkeampia tuottoja sijoittajalle.

Koska tällainen strategia pyrkii pitkän aikavälin tuottoihin, ja lyhyellä aikavälillä tuotoissa voi olla suurtakin volatiliteettia, suositellut minimipitoajat osakerahastoissa ovat yleensä vuosia.

Osakeanalyysit tehdään “bottom-up” pohjaisesti, fundamentaali-analyysin perusteella, jossa näkemykset tehdään syvällisen yritysanalyysin perusteella. Tähän fundamentaali-analyysiin kuuluvat yritysvierailut salkunhoitajien toimesta, ja tutustumiset alan toiminta-ympäristöön.

Tämä “hands-on” analyysi tuo salkunhoitajalle syvällisempää ymmärtämystä kustakin firmasta kuin pelkkä tilinpäätösten analysointi.

Kukin salkunhoitaja toimii myös aktiivisena osakkeenomistajana rahaston salkkuyhtiöiden hallinnan ja valvonnan suhteen, yritysjohdon kanssa yhteistyössä, osallistumalla mm. yhtiökokouksiin.

ODIN Norden
ODIN Finland
ODIN Norge
ODIN Sverige
ODIN Europa
ODIN Europa SMB
ODIN Global
ODIN Maritim
ODIN Offshore
ODIN Emerging Markets
ODIN Eiendom I (Kiinteistö I)