Öljyyn sijoittaminen

Öljyyn sijoittaminen on mahdollista mm. ETF rahastojen, sijoitusrahastojen, sekä öljyjohdannaisten avulla.

Yksi kansainvälisistä tavoista sijoittaa öljyn hinnanmuutokseen on sijoittamalla ETF (Exchange Traded Fund) indeksirahastoihin, joiden hinta muuttuu öljyn hinnan mukaisesti, ja joilla käydään kauppaa osakemarkkinoilla mm. New Yorkin pörssissä.

Yhdysvaltalaisiin ETF rahastoihin sijoittaminen on yhtä helppoa kuin Yhdysvaltalaisiin osakkeisiinkin sijoittaminen, ja myös lyhyeksimyynti käy näille rahastoille.

Usein öljy ja/tai öljy johdannaiset sisältyvät erilaisten energia sijoitusrahastojen ja erikoissijoitusrahastojen varainnonhallinnan työkaluihin, rahaston sääntöjen puitteissa.

Saat tyypillisesti selville sen, kuinka paljon energia rahasto sijoittaa varoistaan normaalioloissa öljyyn tai öljyä tuottaviin yrityksiin lukemalla rahaston esitteen, joka kuvailee sijoitusstrategian ja nykyisen portfolion koostumuksen.

Öljyyn voi sijoittaa myös, ammattimaisen sijoittamisen ollessa kyseessä, johdannaisten kautta, varsinkin öljyfutuurikaupan kautta.

Öljyfutuurikauppaa käydään Yhdysvalloissa esimerkiksi NYMEX:in (New York Mercantile Exchange) kautta. Voit tarkistaa viimeisimmät futuurihinnat öljylle alan portaaleista kuten vaikkapa ino.com.

Lisäksi lisääntyvässä määrin suosittu tapa sijoittaa öljyyn epäsuorasti on ostaa öljy kenttiä omistavia yhtiöitä sekä öljyn hinnan noustessa tulostaan parantavia yrityksiä, kuten vaikkapa Dutch Shell sekä Exxon, tai rahastoja jotka omistavat näitä osakkeita osana sijoitusstrategiaansa.

Leave a Comment