Onko ASP tilien yhdistäminen mahdollista (ja järkevää)?

Katsaus niihin tapoihin, joilla ASP tilin yhdistäminen toiseen on mahdollista ASP-säästämisen aikana.

ASP-tiliisi on mahdollista tehdä erilaisia muutoksia koko säästämisen aikana, sillä ASP ei ole kiveen hakattu sopimus.

Pariskunnat voivat aloittaa ASP-säästämisen kahdelle erillisille tilille, mutta nämä tilit voidaan myöhemmin yhdistää ilman ongelmia. Vastaavasti erotilanteessa yhteinen ASP-sopimus voidaan jakaa osapuolten kesken.

Yhteinen tili pariskunnille on hyvä vaihtoehto silloin, kun tähtäimessä on yhteinen asuntolaina.

ASP-talletuksille maksettavaan tuottoon ei vaikuta se, ovatko tilit yhteisiä vai onko molemmilla yhteiset tilit.

Tilipankkisi maksaa tekemillesi ASP-talletuksille aina yhden prosentin vuosikorkoa sekä 2–4 prosentin lisäkorkoa. Korot ovat verovapaita.

Näistä lisäkorko maksetaan tosin vain tallettamisen aloittamisvuodelta ja korkeintaan viideltä seuraavalta kalenterivuodelta, kun asunto on hankittu.

Kaksi erillistä ASP-tiliä ja yhteinen asunto

Kaksi säästäjää, joilla on omat, erilliset ASP-tilinsä, voivat hankkia yhteisen asunnon.

Molemmilla ASP-tallettajilla voi olla tätä hankintaa oma ASP-lainansa tai vaihtoehtoisesti yksi, yhteinen ASP-laina.

Mikäli laina otetaan yhteisesti, molemmilla tulee olla omalla ASP-tilillään vaadittava määrä hyväksyttyjä ASP-talletuksia, jotta laina voidaan myöntää yhteisenä.

Lisäksi molemmilla tallettajalla tulee olla säästettynä 10 prosenttia oman osuutensa (50 %) hankintahinnasta.

Kun kahden erillisen ASP-tilin varoilla hankitaan yhteinen asunto, näiden tilien talletuksista otetaan huomioon yhteensä maksimissaan 3 000 euroa per vuosineljännes.

Vain hyväksytyt talletukset (150–3 000 euroa vuosineljänneksen aikana) otetaan huomioon ASP-lainaa laskettaessa.

Tästä huolimatta kaikki tileillä olevat talletukset voidaan ottaa huomioon 10 prosentin omasäästöosuutta laskettaessa. Jos talletuksia on tehty vuosineljännestä kohden yli 3 000 euroa, osuuden ylittävät varat ovat ns. muita omia varoja.