Onko mahdollista ottaa kaksi ASP lainaa yhteen asuntoon?

Asuntosäästöpalkkiolain puitteissa on säädetty siitä mahdollisuudesta, että on olemassa kaksi ASP lainaa yhteen asuntoon.

Perustilanteessa kaksi ASP-säästäjää voi ottaa yhteisen ASP-tilin, mikäli kyseessä on aviopari, ja toinen puolisoista täyttää ASP-järjestelmän mukaisen ikävaatimuksen, 15-39-vuoden iän.

Avioparin tapauksessa toinen yhteisen tilin ASP-säästäjistä voi lisäksi olla jo 40-vuotta täyttänyt, poikkeuksena lain määrittelemään ikäpääsääntöön.

Yhteisen, yhden ASP-tilin kohdalla pariskunta ottaa kuitenkin vain yhden ASP-lainan, kun 10 % omarahoitusosuus on saatu kokoon ASP-talletuksia tekemällä ehtojen mukaisesti.

Kaksi erillistä ASP-tiliä ja ASP-lainaa

Asuntosäästöpalkkiolain mukaan kaksi ensiasuntoa varten säästävää, joilla on omat ASP-tilinsä, voivat hankkia yhteisen asunnon.

Tässä tapauksessa ASP-tallettajat voivat ottaa joko kaksi erillistä ASP-lainaa tai yhden, yhteisen ASP-lainan.

Mikäli laina otetaan yhteisenä, kummallakin tallettajalla tulee olla ASP-säästösopimuksen mukainen määrä hyväksyttyjä ASP-talletuksia omalla tilillään, jotta laina voidaan myöntää yhteisenä.

Lisäksi ASP-tallettajilla pitää olla säästettynä 10 prosenttia oman osuutensa hankintahinnasta.

Sinun kannattaa huomioida se, että kahden erillisen ASP-tilin varoin ostetun yhteisen asunnon kohdalla tilien talletuksista otetaan huomioon yhteensä enintään 3 000 euroa per vuosineljännes.

ASP-korkotuen alaista lainaa varten laskelmissa otetaan huomioon vain hyväksytyt talletukset (150–3 000 euroa vuosineljänneksen aikana).

Kaikki talletukset voidaan kuitenkin ottaa huomioon 10 prosentin omasäästöosuuteen.

Jos talletuksia on tehty vuosineljännestä kohden yli 3 000 euroa, osuuden ylittävät varat ovat ns. muita omia varoja.

ASP-tilin jakaminen kahdeksi ASP-tiliksi erotilanteessa

Jos avioparilla on yksi yhteinen ASP-säästötili, erotilanteessa se voidaan jakaa tallettajien kesken puoliksi siten, että molemmat jatkavat säästämistä omille tileilleen.

Kumpikin tallettajista voivat sopia eron jälkeen pankin kanssa uusista säästötavoitteista. Tilin jakamisen yhteydessä neljännesvuositalletus voi jäädä alle 150 euron alarajan.

Kumpikin puoliso voi hankkia asunnon oman sopimuksensa perusteella vasta kuitenkin lainvoimaisen avioeropäätöksen jälkeen.

Lisäksi, jos ASP-tiliin on aikanaan liitetty yli 39-vuotias aviopuoliso tai jos aviopuoliso on ollut tiliä avattaessa yli 39-vuotias, hän ei voi yksin jatkaa ASP-tallettamista.

Toinen puolisoista voidaan myös poistaa ASP-tilin tallettajista ilman avioeroa, jolloin tili jää kokonaisuudessaan toiselle puolisolle.