Onko yhteinen ASP laina mahdollinen?

Katsaus siihen kysymykseen, kannattaako yhteinen ASP laina osana ASP-säästämistä?

Jos olet ostamassa yhteistä ensiasuntoa jonkun muun kanssa, on olemassa muutama peruskuvio liittyen siihen, voitteko ottaa yhteisen ASP-lainan.

ASP-tiliin voidaan tehdä muutoksia säästämisen aikana, joten voit tilin avauksen jälkeen liittää ASP-sopimukseen mukaan esimerkiksi puoliso tai muu yhteistallettaja.

Edellytyksenä on, että tiliin liitettävä henkilö täyttää ASP-säästämiselle asetetut ehdot. Poikkeuksena tähän pääsääntöön on se, että aviopuoliso voidaan liittää tiliin mukaan, vaikka hän olisi täyttänyt 40-vuotta. Muiden yhteistallettajien on täytettävä ikärajaehdot.

Liittymisen jälkeen tilille on tehtävä vähintään yksi yhteinen hyväksytty talletus (150–3 000 euroa) yhden vuosineljänneksen (3 kk) aikana ennen kaupantekoa.

Yhdelle tilille tallettamisen myötä ASP-lainaa haetaan myös yhteisenä, kun säästämisen perusehdot 10 % omarahoitusosuudesta ja muista vaatimuksista täyttyvät.

Kaksi säästäjää, joilla on omat ASP-tilit

Toinen perustapaus on kaksi ASP-säästäjää, joilla on kummallakin omat ASP-tilinsä. Nämä kaksi säästäjää voivat hankkia yhteisen asunnon.

ASP-lainat kahden erillisen ASP-tilin kohdalla voivat olla erilliset tai säästäjät voivat valita yhden, yhteisen lainan.

Mikäli laina on yhteinen, kummallakin tallettajalla tulee olla vaadittava määrä hyväksyttyjä ASP-talletuksia omalla tilillään, jotta laina voidaan myöntää yhteisenä.

Lisäksi molemmilla tallettajilla on oltava säästettynä 10 prosenttia oman osuutensa hankintahinnasta.

Kun kahden erillisen ASP-tilin varoin ostetaan yhteinen asunto, tilien talletuksista otetaan huomioon yhteensä enintään 3 000 euroa per vuosineljännes.

Vain hyväksytyt talletukset (150–3 000 euroa vuosineljänneksen aikana) otetaan huomioon ASP-lainaa laskettaessa.

Kaikki talletukset voidaan kuitenkin ottaa huomioon 10 prosentin omasäästöosuuteen.

Jos talletuksia on tehty vuosineljännestä kohden yli 3 000 euroa, tämän osuuden ylittävät varat ovat niin sanottuja “muita omia varoja”.