OP Pankki

OP Pankki on osa OP-Pohjola finanssialan ryhmää, ja toimii yhteensä 297 konttorin voimin, verkkopankin ja puhelinpalvelun lisäksi.

Kaiken kaikkiaan ryhmään kuuluvia osuuspankkeja on Suomessa yli 220, ja ne ovat kukin toiminnaltaan alueellista vähittäispankkitoimintaa harjoittavia talletuspankkeja.

Muut osuuspankit — paitsi Helsingin OP – Pankki Oyj — toimivat yhtiömuodoltaan osuustoiminnallisena pankkina, joiden päätöksenteon perusarvoihin kuuluu “jäsen ja ääni” -periaate.

Voit liittyä Osuuspankin omistajajäseneksi maksamalla osuusmaksun.

OP:n pankkitoiminnassa mukana toimii myös Pohjola Pankki (vuoteen 2008 saakka OKO Pankki Oyj), joka on toiminnaltaan liikepankki ja OP-Pohjola-ryhmän keskuspankki,

Pohjola Pankki hoitaa mm. OP:n pankkien kansainvälisen liiketoiminnan toiminnot keskitetysti.

Muita pankkiliiketoimintaan liittyviä tytäryhtiöitä ovat mm. OP-Rahastoyhtiö, joka hallinnoi OP-Pohjola -ryhmään liittyviä sijoitusrahastoja.

Voit avata OP-tilin kussakin pankkiryhmän 297 toimipisteessä, ja samalla liittyä myös osuusjäseneksi, jonka maksun suuruus vaihtelee osuuspankittain.

Pankkiryhmän verkkopankkitoiminto toimii osoitteesta op.fi käsin, jossa voit myös tutustua nettipankkitoimintoihin vierailijatunnuksilla ennenkuin päätät avata tilin pankkiryhmässä.

Koska OP-Pohjola ryhmän keskeisiin tuotteisiin kuuluvat myös vahinkovakuutustoiminnan tuotteet, voit hallita myös ne asiakkuutesi puitteissa verkkopankin avulla.

OP Pankki Helsinki

OP Pankki Helsinki 20 konttorin toimipaikkaluettelo, johon sisältyy konttoreita mm. Aleksanterinkadulla, Bulevardilla, sekä Itäkadulla.


OP Pankki Helsinki

Leave a Comment