OP rahasto

OP rahasto valikoimaan kuuluvat muun muassa niin lyhyt korko, pitkä korko, yhdistelmä, osake, kuin hedge rahastotkin, joiden kombinaationa voit hakea myös omaa sijoitusstrategiaasi.

Näistä lyhyisiin korkoihin sijoittavat rahastot sisältävät pääasiassa korkoa tuottavia papereita, juoksu-ja sijoitusajaltaan alle vuoden:

 • OP-Likvidi A
 • OP-Likvidi B
 • OP-Likvidi II A
 • OP-Likvidi II B
 • OP-Euro A
 • OP-Euro B
 • OP-Euro II A
 • OP-Euro II B
 • OP-Korkotuotto A
 • OP-Korkotuotto B

Pitkän koron papereihin sijoittavat sijoitusrahastot ottavat positiota korkoinstrumenteissa, sijoitusaikana tyypillisesti yli vuoden periodina.

 • OP-Obligaatio A
 • OP-Obligaatio B
 • OP-Obligaatioindeksi A
 • OP-Obligaatioindeksi B
 • OP-Pitkä Obligaatioindeksi A
 • OP-Pitkä Obligaatioindeksi B
 • OP-Reaalikorko A
 • OP-Reaalikorko B
 • OP-EMD Hard Currency A
 • OP-EMD Hard Currency B
 • OP-EMD Local Currency A
 • OP-EMD Local Currency B
 • OP-EMD Local Currency Short Term A
 • OP-EMD Local Currency Short Term B
 • OP-EMD Portfolio A
 • OP-EMD Portfolio B
 • OP-High Yield A
 • OP-High Yield B
 • OP-Korkosalkku A
 • OP-Korkosalkku B
 • OP-Vaihtovelkakirjalaina A
 • OP-Vaihtovelkakirjalaina B
 • OP-Yrityslaina A
 • OP-Yrityslaina B
 • OP-Yrityslaina Prima A
 • OP-Yrityslaina Prima B

Yhdistelmärahastot puolestaan ovat sijoitusrahastoina sellaisia joiden sijoitusstrategiaan kuuluu sijoittaa niin osakkeisiin kuin korkoa tuottaviin papereihinkin. Näiden kahden markkinoiden välistä painotusta voidaan salkunhoitajan arvion mukaan vaihtaa markkinatilanteen mukaan.

 • OP-Horisontti 2015
 • OP-Horisontti 2025
 • OP-Horisontti 2035
 • OP-Horisontti 2045 A
 • OP-Korko Plus A
 • OP-Korko Plus B
 • OP-Korkosalkku 10 A
 • OP-Korkosalkku 10 B
 • OP-Pirkka A
 • OP-Pirkka B
 • OP-Pääomaturva
 • OP-Pääomaturva 2012 A
 • OP-Pääomaturva 2015 (95) A
 • OP-Solid A
 • OP-Solid B
 • OP-Spektri A
 • OP-Spektri B
 • OP-Taktinen Salkku A
 • OP-Taktinen Salkku B
 • OP-Tuotto A
 • OP-Tuotto B

Osakesijoitusrahastot OP Rahastoyhtiöltä sijoittavat hallinnoimansa varallisuuden pörssissä noteerattuihin yhtiöiden osakkeisiin. Tällaisten sijoitusten riskitaso on suurempi kuin esimerkiksi yhdistelmä tai korkorahastojen, mutta vastaavasti pitkän aikavälin tuotto-odotus on myös suurempi.

 • OP-Aasia A
 • OP-Aasia B
 • OP-Aasia Tiikerit A
 • OP-Aasia Tiikerit B
 • OP-Amerikka A
 • OP-Amerikka B
 • OP-Amerikka Indeksi A
 • OP-Amerikka Indeksi B
 • OP-Delta A
 • OP-Delta B
 • OP-Euro Indeksi A
 • OP-Euro Indeksi B
 • OP-Eurooppa Arvo A
 • OP-Eurooppa Arvo B
 • OP-Eurooppa Kasvu A
 • OP-Eurooppa Kasvu B
 • OP-Eurooppa Osake A
 • OP-Eurooppa Osake B
 • OP-Eurooppa Osinko A
 • OP-Eurooppa Osinko B
 • OP-Eurooppa Pienyhtiöt A
 • OP-Eurooppa Pienyhtiöt B
 • OP-Focus A
 • OP-Focus B
 • OP-Ilmasto A
 • OP-Ilmasto B
 • OP-Intia A
 • OP-Intia B
 • OP-Itä-Eurooppa A
 • OP-Itä-Eurooppa B
 • OP-Japani A
 • OP-Japani B
 • OP-Japani Indeksi A
 • OP-Japani Indeksi B
 • OP-Kehittyvä Aasia A
 • OP-Kehittyvät Osakemarkkinat A
 • OP-Kehittyvät Osakemarkkinat B
 • OP-Kiina A
 • OP-Kiina B
 • OP-Kiinteistö A
 • OP-Kiinteistö B
 • OP-Latinalainen Amerikka A
 • OP-Latinalainen Amerikka B
 • OP-Maailma A
 • OP-Maailma B
 • OP-Maailma II A
 • OP-Maailma II B
 • OP-Suomi Arvo A
 • OP-Suomi Arvo B
 • OP-Suomi Pienyhtiöt A
 • OP-Suomi Pienyhtiöt B
 • OP-Venäjä A
 • OP-Venäjä B
 • Osakerahasto Kehittyvät Markkinat Keski-ja Itä-Eurooppa
 • Osakerahastot Eurooppa
 • Osakerahastot Japani
 • Osakerahastot kehittyvät maailma
 • Osakerahastot Kehittyvät Markkinat Kaukoitä
 • Osakerahastot Latinalainen Amerikka
 • Osakerahastot maailma
 • Osakerahastot Pohjois-Amerikka
 • Osakerahastot toimialat rahoitus ja kiinteistö
 • Osakerahastot Tyynenmeren alue

OP ryhmän hallinnoimat hedgerahastot pyrkivät tuottamaan absoluuttista tuottoa, eli vertailu-indekseihin sitomatonta mahdollisimman suurta tuottoa.

 • OP-Absoluuttinen Salkku A
 • OP-Equity Hedge A
 • OP-Makro A
 • OP-Makro B
 • OP-Raaka-aine A
 • OP-Raaka-aine B

OP ryhmän rahastoihin apua antava nettisivusto on osoitteessa www.op.fi, josta saat myös rahastojen esitteet ja niiden historiallisen tuoton tietot.

Jos haluat vertailla OP ryhmän rahastoja muihin tarjolla oleviin rahastoihin, hyvänä apuna voi toimia esimerkiksi Morningstar yhtiön Suomen rahastosivusto osoitteessa:


www.morningstar.fi