OP rahastot

OP rahastot on tarjolla osakerahastoina, korkorahastoina, yhdistelmärahastoina, sekä vaihtoehtoisiin omaisuusluokkiin sijoittavina rahastoina.

Rahastoja hallinnoi OP-Pohjola konserniin kuuluva OP-Rahastoyhtiö, jonka palveluvalikoima sisältää joukon erilaisia säästämis- ja sijoittamistuotteita.

Salkunhoitajana pääosassa OP-sijoitusrahastoja on Pohjola Varainhoito Oy, joka on kotimaisten instituutioiden varainhoidon suhteen markkinajohtaja Suomessa.

Tämän lisäksi osassa rahastoja varsinainen salkunhoito ja varallisuuden allokointi on ulkoistettu erikoisosaamista omaaville kv. yhteistyökumppaneille, kuten J.P. Morgan Asset Management sekä Fidelity Worldwide Investments.

Rahastovalikoima on koottu vastaamaan sekä säästämisen että sijoittamisenkin tarpeisiin, sekä lyhyisiin että pitkä-aikaisiin sijoitustarpeisiin.

OP:n rahastoissa pääset alkuun jo pienilläkin summilla, esimerkiksi rahastosäästämisen suhteen, ja voit toisaalta myös hajauttaa suuremmat summat tehokkaasti useampia OP:n rahastoja käyttämällä, eri markkinoille ja erilaisen riskiprofiilin omaaviin kohteisiin.

Parhaan yhdistelmän juuri omiin tarpeisiisi löydät useimmiten OP:n asiakaspalvelijan kanssa yhteistyössä, tarkan riskinkartoituksen sekä tuotto-odotusten määrittämisen kautta.

Rahastoyhtiön takaa löytyy OP-Pohjola-ryhmä, joka on kotimaisista toimijoista Suomen suurin finanssiryhmä. Ryhmä koostuu kaikkiaan noin 200:sta itsenäisestä osuuspankista ja niiden omistamasta keskusyhteisöstä, OP-Pohjolasta.

OP rahastot lista

Suomeen ja Pohjoismaihin sijoittavat rahastot

OP-Delta
OP-Focus
OP-Suomi Arvo
OP-Suomi Pienyhtiöt
OP-Pohjoismaat Indeksi

Eurooppaan sijoittavat rahastot

OP-Eurooppa Osake
OP-Eurooppa Osinkoyhtiöt
OP-Eurooppa Pienyhtiöt
OP-Eurooppa Teema
OP-Eurooppa Indeksi

Pohjois-Amerikkaan sijoittavat rahastot

OP-Amerikka
OP-Amerikka Pienyhtiöt
OP-Amerikka Indeksi

Aasiaan ja Tyynenmeren alueelle sijoittavat rahastot

OP-Japani
OP-Aasia Tiikerit
OP-Aasia Indeksi

Kehittyville markkinoille sijoittavat rahastot

OP-Afrikka
OP-Intia
OP-Itä-Eurooppa
OP-Kehittyvä Aasia
OP-Kehittyvä Eurooppa
OP-Kiina
OP-Latinalainen Amerikka
OP-Venäjä
OP-Kehittyvät Osakemarkkinat

Toimialakohtaisesti ja maailmanlaajuisesti sijoittavat rahastot

OP-Ilmasto
OP-Puhdas Vesi
OP-Kiinteistö
OP-Maailma

Lyhyisiin korkoihin ja rahamarkkinoille sijoittavat rahastot

OP-Likvidi
OP-Euro
OP-Korkotuotto
OP-Dollari

Pitkiin korkoihin sijoittavat rahastot

OP-Korkosalkku
OP-Yrityslaina
OP-Yrityslaina Prima
OP-High Yield
OP-Obligaatio
OP-Obligaatio Prima
OP-Obligaatio Tuotto
OP-Reaalikorko

Kehittyville korkomarkkinoille sijoittavat rahastot

OP-EMD Hard Currency Corporate IG
OP-EMD Hard Currency Sovereign
OP-EMD Local Currency
OP-EMD Local Currency Short Term

Osakeindeksien mukaisesti sijoittavat rahastot

OP-Aasia Indeksi
OP-Amerikka Indeksi
OP-Eurooppa Indeksi
OP-Pohjoismaat Indeksi

Osake- ja korkomarkkinoidelle sijoittavat yhdistelmärahastot

OP-Pääomaturva 2015 (95)
OP-Pääomaturva 2017
OP-Varovainen
OP-Maltillinen
OP-Tuottohakuinen
OP-Rohkea
OP-Horisontti 2015
OP-Horisontti 2025
OP-Horisontti 2035
OP-Horisontti 2045
OP-Taktinen Salkku

Vaihtoehtoisiin omaisuusluokkiin sijoittavat rahastot

OP-Absoluuttinen Salkku
OP-Raaka-aine
OP-Vuokratuotto