OP Rahoitus

OP Rahoitus palvelut yrityksille ovat tarjolla investointeihin, käyttöpääomaan, myynnin rahoitukseen, autolainoihin, sekä syndikoituihin luottoihin.

Mikäli yrityksesi etsii rahoittajaa investointien tekemiseen, OP-Pohjolan kautta voit hakea useita erilaisia lainarahoituksen tyyppejä, riippuen investointikohteen ja yrityksen tarpeista, pitkäaikaisina rahoitusmuotoina.

Näitä pitkäaikaisen rahoituksen muotoja ovat mm. investointirahoitus (osamaksurahoitus) irtaimeen käyttöomaisuuteen, leasing-ratkaisut, pitkäaikaiset luotot ja limiitit, sekä välitettävät lainat (EIP ja ENKP).

Näistä OP-Pohjolan osamaksurahoituksen kohteita ovat historiallisesti olleet etenkin suurteollisuuden koneet ja laitteet, kuljetuskalusto, ja työ- ja metsäkoneet.

Tällaisissa investoinneissa OP Rahoituksen rahoitus-osuus on pääsääntöisesti 70 % kauppahinnasta, sekä käytettyihin että uusiin kohteisiin, niin koti-kuin ulkomaillakin.

Käyttöpääomaa hakevana voit tukeutua OP-Pohjolan rahoitusjärjestelyihin, jotka joustavat markkinatilanteen tuomien rahoituspaineiden mukana.

Näihin käyttöpääoman rahoitusratkaisuihin kuuluu etenkin rahoituslimiitti, jolla voit hoitaa kassan lyhytaikaisen rahoituksen joustavuuden.

Samaan tapaan voidaan hoitaa myös firmasi maksuliiketili, johon liitetty luotto-ominaisuus voi tuoda tarvittavaa käyttöpääomaa lyhytaikaisiin ja kausiluonteisiin rahoitustarpeisiin.

Jos yrityksesi toimii kuluttaja-asiakkaiden suuntaan, OP-Rahoitus voi toimia näiden transaktioiden rahoittavana osapuolena kuluttajarahoituksen suhteen.

Myynnin rahoituksen suhteen osa-alueita ovat mm.

  • autoliikkeen rahoitus
  • kuluttajarahoitus
  • myyjäyhteistyörahoitus
  • saatavarahoituksen ratkaisut
  • ulkomaankaupan rahoitus

OP Rahoitus – Syndikoidut luotot ja yhteisörahoitus

Mikäli yrityksesi on suurempaa kokoluokkaa, saatat tarvita pääomaa esimerkiksi suurempiin investointeihin, yritysostoihin, tai merkittäviin käyttöpääoman muutoksiin.

Yksi ratkaisu näihin rahoitustarpeisiin on ottaa syndikoitu luotto OP-Pohjolan järjestämänä. Samaan tapaan toimii myös syndikoitu rahoituslimiitti, jossa yrityksesi saa valmiusluottoa likviditeetin tukemiseen.

Koska syndikoiduissa lainoissa rahoitustapahtuman järjestely kestää usein huomattaviakin aikoja, sinun kannattaa olla yhteydessä OP-Pohjolan asiantuntijoihin jo hyvissä ajoin tällaisen rahoitusratkaisun suunnitteluvaiheessa.

Suurempiin rahoitustarpeisiin vastaa myös OP-Pohjolan yhteisörahoitus yksikkö, jonka kautta voit järjestää mm. velkakirjaemissioita, suurempia luotollisia tilejä ja pitkäaikaisia lainoja, kuntatodistusohjelman, sekä rahoitusyhtiötuotteet.


Nämä suuremmat rahoitustuotteet, kuten velkakirjaemissiot, hoidetaan yhteistyössä pankin yhteistyökumppaneiden avulla, joka alentaa emission toteuttamiskustannuksia, lisää tällaisten lainojen kysyntää, likividiteettiä, ja lainan korkoa.