Optiot osana sijoitusstrategiaa

Optiot osana sijoitusstrategiaa antavat mm. mahdollisuuden hyötyä kurssinousuista ja laskuista varsin pienellä sijoituspääomalla.

Optiostrategioiden käyttö osana portfolion hallintaa on helppo tapa myös hyötyä erilaisista markkinatilanteista, joiden perusteella tuoton tekeminen perinteisillä long-short metodeilla olisi mahdotonta.

Optioiden käyttö osana sijoitusportfoliota on tyypillisesti suositeltavaa ainoastaan ammattimaisesti sijoittamista lähestyville kokeneille sijoittajille…

…varsinkin optioden kirjoittamisen osalta, joissa tappioiden määrä on potentiaalisesti rajaton.

Optiot antavat mahdollisuuden, mutta ei pakkoa, ostaa tai myydä kohde-etuuden, esimerkiksi osakkeen sovittuun hintaan sovittuna tulevana ajankohtana.

Tätä oikeutta vastaan option myyjä saa rahakorvauksen, jota kutsutaanpreemioksi.

Preemion määrä riippuu optioiden arvonlaskennassa yleensä varsinkin…

  • alla olevan kohde-etuuden hinnan volatiliteetista sekä
  • jäljellä olevasta ajasta option toteutushetkeen.

Näiden kahden muuttujan perusteella voidaan yleensä todeta:

  • mitä suurempi volatiliteetti option kohde-etuudella on historiallisesti ollut ja
  • mitä enemmän aikaa on jäljellä option toteutushetkeen,
  • sitä suurempi tämä preemio on.

Optioiden avulla voidaan myös toteuttaa hyvinkin monimutkaisia strategioita.

Toteuttaa voidaan esimerkiksi…

  • synteettinen lyhyeksimyynti kohde-etuudelle,
  • tuottaa voittoa tilanteessa, jossa kohde-etuuden kurssi ei muutu option juoksuaikana, sekä
  • tuottaa voittoa tilanteessa jossa kohde-etuuden hinta joko laskee tai nousee, mutta ei ole muuttumaton option juoksuaikana.

Optioiden perusstrategioista pelkkä optioiden osto on vähempiriskinen kuin optioiden kirjoittaminen, sillä optioita ostamalla maksimaalinen tappio rajoittuu maksettuihin preemioihin.

Optioiden kirjoittaminen puolestaan on erittäin riskipitoista, sillä kirjoittajan mahdolliset tappiot ovat rajattomat, mutta voitto rajoittuu optioiden ostajilta saatuihin preemioihin eli optioiden myyntihintoihin.

Optioiden käyttö on suositeltavaa kaikkien sijoittajien osalta vain silloin, kun optiomarkkinoiden toiminta ja riskit ovat täysin sijoittajan selvillä, sekä vain osana erittäin määrätietoista riskinhallinta- ja sijoitusstrategiaa.

Periaatteessa allaoleva sijoitusstrategia, jonka perusteella sijoittaja tekee tietyn aikavälin (option juoksuaika) sijoitusnäkemyksiä, voi perustua sekä fundamentaaliseen että tekniseen analyysiin…


…kahteen sijoitusmarkkinoiden perusstrategiaan.