Osake rahasto

Osake rahasto sijoitus toiminta on sekä kustannustehokasta että usein myös erittäin helppoa.

Osakerahastoihin sijoittavien motiivit ovat usein hyvin erilaiset.

Hyvin usein siteerataan sitä tosiseikkaa, että sijoittamalla osakerahastoon, sijoittaja voi laittaa rahansa haluamaansa sijoitusstrategiaankustannustehokkaasti.

Itse eri osakkeiden ostaminen, replikoiden rahasto-strategiaa, toisitransaktiokustannuksia, kun taas rahastot toimivat pienemmillä kustannuksilla per ostettu osake (isojen volyymien takia).

Lisäksi, jos strategia vaatii jatkuvaa markkinoiden tarkkailua jasijoitusportfolion tasapainottelua, on tehokkaampaa antaa rahaston tehdä tämä toiminta, kuin itse ostaa ja myydä osakkeita portfolion tasapainotteluun.

Lisäksi on paljon helpompaa seurata rahaston hinnankehitystä kuin portfolion hinnankehitystä, joka koostuu useista osakkeista. Samoin myös voittojen ja tappioiden laskeminen on helpompaa.

Vaikka sijoitusstrategian ideana olisi vain ns. hajautus osake indeksirahastoihin, on tämäkin strategia helpompi toteuttaa rahastojen kautta.

On myös tilanteita, joissa osakesijoittaja ei välttämättä tiedä mikä olisi hyvä osakesijoitusstrategia.

Tutkimalla rahastojen esitteitä ja niissä esiteltyjä sijoituskohteita ja strategioita, sijoittaja voi löytää strategian, joka vastaa omaa näkemystä markkinoista.

Osakerahastoja on olemassa tuhansia ja niiden tutkiminen ja vertailu ilman internet-työkaluja saattaa olla työlästä puuhaa.

Rahastojen vertailu on erittäin tärkeää, sillä kannattaa usein panostaa sellaisen rahaston löytämiseen, jonka…

  • rahastonhoitajaan itseensä, sekä
  • käytettyyn strategiaan voit luottaa rahoinesi.

Internet työkaluja joiden avulla voit tutkia olemassa olevia rahastoja ovat morningstar.fi sekä kauppalehti.fi online palvelut.

Morningstar on erikoistunut rahastoihin maailmanlaajuisesti, ja voit löytää sen avulla lähes minkä tahansa olemassa olevan osakerahaston sekä rahastojen kuvauksen isoimmille markkinoille.


Kauppalehden online palvelun fokus on suomalaisissa ja suomalaisille markkinoiduissa osakerahastoissa.

Leave a Comment