Osake sijoittaminen

Osake sijoittaminen on osa pääomamarkkina toimintaa, jonka osana ovat niin osakemarkkinat sekä velkakirjamarkkinat, kuin johdannaismarkkinatkin.

Pääomamarkkinoiden yleisenä perusideana on auttaa yrityksiä nostamaan pääomaa markkinoilta erilaisten projektien rahoitukseen, jota vastaan kyseiset yritykset antavat tuottoa joko…

 • osinkoina ja kurssinousuna osakesijoittajalle, sekä
 • velkakirjan arvonnousuna ja korkotuottona velkakirja-sijoittajalle.

Osakemarkkinoiden avulla yritysten omistajat voivat myös vähentää omistustaan kyseisessä yrityksessä, ja hajauttaa omaisuutensa koostumusta paremmin.

Osakesijoittamiseen on olemassa erittäin monta erilaista teoriaa ja strategiaa, joiden toteuttaminen vaatii usein ekstensiivistä analyysityötä sekä aktiivista osallistumista portfolion hallintaan.

Yksi oikotie tällaisten strategioiden toteuttamiseen on löytää osakerahasto tai vastaava, joka toteuttaa haluamaasi sijoitus strategiaa.

Voit toteuttaa haluamasi strategian myös erilaisten sijoitusneuvojien avustuksella, joiden tehtävänä on olla ajantasalla siitä, että osakesalkkusi koostumus vastaa haluamaasi strategiaa.

Monelle, jolle osake-analyysien teko itseltä ei onnistu eikä ole halua maksaa palkkioita sijoitusneuvojille vastaavasta työstä, vaihtoehtona on usein hajauttaa osakesijoitukset indeksirahastojen avulla.

Näiden rahastojen ideana on hajauttaa sijoituksen useisiin eri osakkeisiin, jolloin “kaikki munat eivät ole samassa korissa“.

Usein nämä rahastot seuraavat tuotoltaan ja ovat painotettuna siten, että niiden tuotto on täsmälleen sama kuin suosittujen osakeindeksien, tai sitten vertailu indeksinä on rahaston kehittämä indeksi laajasta valikoimasta osakkeita.

Usein tällaisia hajautettuja osakesijoituksia ei kuitenkaan suositella lyhytaikaisiin sijoitustapauksiin, joissa pääoman on oltava käytössä esimerkiksi alle viiden vuoden aikana.

Tämä sen takia että siitä huolimatta että osakemarkkinat ovat tuottaneet pitkällä aikavälillä paremmin kuin esim korkorahastot, osakemarkkinoiden heilahtelut ovat usein erittäin voimakkaita lyhyellä aikavälillä, ja uuden nousukauden löytyminen voi kestää vuosia.

Jos olet epävarma omasta tilanteestasi, ja siitä onko korko-tai osakemarkkinat oikeampi kohde rahoillesi, kannattaa ottaa yhteyttä pankkiisi, jolla usein on pankki- ja sijoitusneuvojia olemassa pelkästään tällaisia tilanteita varten.

Mikäli haluat oppia hoitamaan osakesalkkuasi aktiivisesti henkilökohtaisesti, voit aloittaa treenaamisesi tätä tavoitetta kohden oppimalla kahden osakesijoittamisen perusstrategian:

 • fundamentaalisen analyysin, sekä
 • teknisen analyysin.

Näistä fundamentaalista analyysiä opiskellaan mm. kaikissakauppakorkeakouluissa, ja niiden opiskelumateriaaleja (kurssikuvaukset esim. Aalto-yliopiston osalta ovat verkossa) selailemalla voit oppia samat perusteet kuin pankeissa toimivat alan asiantuntijat.

Fundamentaalinen analyysi, nimelleen uskollisesti, analysoi…

 • yritysten perusteita,
 • niiden tasetta, sekä
 • tilinpäätöstä, sekä
 • sitä toimintaympäristöä missä yritys toimii.

Usein tällaisiin toimintaympäristön tekijöihin kuuluvat mm. BKT sekä korkoluvut, työvoiman yksikkökustannusten kehitys maassa, sekä inflaatio.

Tämän vastakohtana tekninen analyysi keskittyy varsin yksiselitteisesti…

 • historiallisten hintojen,
 • volyymin, sekä tietyissä tapauksissa
 • avoimen vastuun lukujen analyysiin.

Tekninen analyysi perustuu usein erilaisiin matemaattisiin päätelmiin historiallisista hintatiedoista, mutta on olemassa myös koulukuntia, joissa päätelmät perustuvat osakegraafien analysointiin, joissa yritetään löytää tunnettuja kuvioita graafista, joiden ennustetaan ennakoivan tietyn tyyppistä tulevaa liikettä osakekurssissa.

Syy miksi tulet harvemmin kohtaamaan teknistä analyysiä yliopisto- ja kauppakorkeapiireissä on se, että teknistä analyysiä pidetään pseudotieteenä, jonka perusteet ovat akateemisesti kunnioitetun “tehokkaiden markkinoiden teorian” vastaiset.

Tehokkaiden markkinoiden teorian mukaan osakkeiden hintoihin sisältyy jokaisella hetkellä kaikki se tieto joka on saatavilla markkinoilla.

Tehokkaiden markkinoiden teorian eräänä kehittelijänä on professori Fama, jonka teorioiden mukaan tekninen analyysi on jopa tehokkaiden markkinoiden heikon muodon vastainen, joka tarkoittaa että treiderit eivät voisi tehdä ylisuuria voittoja markkinoilla pelkästään analysoimalla historiallisia hintatietoja osakkeista.

On myös hyvä huomata että tämän teorian mukaan myöskään historiallisten fundamentaalitietojen analysoinnin ei tulisi tuottaa ylisuuria voittoja.

Leave a Comment