Osake split

Osake split tai osakkeiden jakaminen on toimi, joka lisää olemassaolevien yrityksen osakkeiden lukumäärää, ja jota käytetään varsinkin julkisesti noteeratuilla yrityksillä.

Kunkin uuden osakkeen hinta osakejaon jälkeen suhteutetaan siten, ettäyrityksen kokonaisarvo pysyy samana osakkeiden lukumäärästä huolimatta.

Tämä sama suhteutus tehdään myös olemassaoleville optioille sekäwarranteille.

Esimerkkinä yritys jolla on 100 osaketta jotka kukin on hinnoiteltu 50 euron hintaiseksi.

Yrityksen osakkeiden kokonais markkinahinta on siten:

100 × EUR 50, eli EUR 5000.

Jos yritys nyt tekee osakkeilleen splitin suhteessa 2-suhde-1, yritykselle tulee splitin jälkeen olemaan 200 osaketta ja kukin osakkeenomistajista omistaa kaksi kertaa niin monta osaketta kuin hän omisti aiemmin.

Jokaisen splitatun osakkeen hinta suhteutetaan, jonka tuloksena uusi osakehinta kullekin uudelle osakkeelle on EUR 25.

Markkinakapitalisaatio, eli yrityksen arvo on edelleen sama kuin ennen splittiä:

200 × EUR 25 = EUR 5000.

Yleisesti käytettyjä split-suhdelukuja ovat varsinkin 2-suhde-1, 3-suhde-1, ja 3-suhde-2 splitit, mutta myös muut suhdeluvut ovat mahdollisia.

Tällaisia osakkeiden jakoja tehdään tyypillisesti silloin, kun osakkeen hinta on noussut erittäin korkeaksi per osake.

Yksi pääperusteista, joita yritykset käyttävät tähän osakkeiden splittaukseen on se, että alhaisemman hinnan toivotaan lisäävän osakkeiden likviditeettiä.

Osa osakkeiden splittejä tutkineista akateemikoista uskovat myös tällaisen osakejaottelun olevan psykologinen.

Jos useat sijoittajat uskovat että osakkeiden splittaus johtaa osakkeiden hintojen nousuun, tämä uskomus voi johtaa siihen että löytyy sijoittajia, jotka ostavat näitä osakkeita nousun toivossa, ja tämä uskomus saattaa siten toteuttaa itsensä.

On olemassa myös markkinoita, joilla minimimäärä osakkeita, joilla voidaan käydä kauppaa on erittäin korkea, ja näillä markkinoilla alhaisempi per osake hinta helpottaa varsinkin piensijoittajien osallistumista kaupankäyntiin, lisäten splitatun osakkeen likvidisyyttä.