Osuuspankki ASP tili – sovelletut ehdot

Osuuspankin ASP tili ehdot ovat luettavissa suoraan pankin verkkosivuilta, ja sisältävät yksityiskohtaiset tiedot tilin ominaisuuksista.

Pankin ASP-tileilleen käyttämä ehdot sisältävä, yhden sivun ja viiden pääkohdan sisältävä dokumentti on nimeltään “Asuntosäästöpalkkiolain ja -asetuksen mukaisen asuntosäästösopimuksen yleiset ehdot“.

Alla on lyhyt kuvaus siitä, mitä tämä dokumentti pitää sisällään, poislukien viimeistä pääkohtaa ylivoimaisista esteistä.

OP – Asuntosäästöpalkkiolain ja -asetuksen mukaisen asuntosäästösopimuksen yleiset ehdot

Osuuspankki ASP tili ehdot.

Osuuspankin ja sinun välillä olevalla asuntosäästösopimuksella tarkoitetaan sopimusta, jossa sitoudut tallettamaan asuntosäästöpalkkiotilille talletuksia oman ensimmäisen asunnon hankintaa varten ja jossa sovit pankin kanssa ASP-lainasta.

Asunnolla tarkoitetaan ehdoissa vähintään puolta (50 %) asuinhuoneiston hallintaan oikeuttavista osakkeista tai osuuksista tai omakotitalosta. Asunnolla ei tarkoiteta kuitenkaan asumisoikeusasuntoa.

Ehtojen mukaan asuntosäästötallettajaksi voi ryhtyä henkilö, joka on ennen tallettamisen aloittamista täyttänyt 15 mutta ei 40 vuotta.

Aviopuolisot voivat ryhtyä yhdessä OP-asuntosäästötallettajiksi, vaikka toinen puoliso olisikin jo täyttänyt 40 vuotta.

Toisaalta alle 18-vuotiaan talletuksien tulee ehtojen mukaan koostua holhoustoimesta annetun lain (422/1999) 25 §:ssä tarkoitetuista, omalla työllä ansaituista varoista.

Lisäksi alaikäisen, alle 18–vuotiaan asuntosäästötallettajan tulee antaa Osuuspankille vähintään kerran vuodessa selvitys tilille talletetuista varoista.

OP-asuntosäästötallettajaksi ei voi ryhtyä henkilö, joka on aikaisemmin omistanut asunnon. Asunnon omistamisena ei ehtojen valossa pidetä sitä, että henkilö on saanut vastikkeetta omistukseensa määräosan asunnosta.

Osuuspankki ASP tili – Asuntosäästötalletus

Osuuspankki maksaa ehtojen mukaan asuntosäästötalletuksillesi asuntosäästöpalkkioasetuksen 5 a §:n mukaista korkoa.

Lisäksi OP maksaa talletuksille tallettamisen aloittamisvuodelta ja sen jälkeen enintään 5 kalenterivuodelta lisäkorkoa, jonka suuruudesta sovitaan yksityiskohtaisesti pankin kanssa tekemässäsi tili- ja asuntosäästösopimuksessa.

Ehtojen perusteella alle 18–vuotiaat asuntosäästötallettajat ja OP voivat sopia, että lisäkoron maksuaika alkaa vasta silloin kun asuntosäästötallettaja tulee täysi-ikäiseksi, täyttää 18 vuotta.

Osuuspankin lisäkoron suuruuden on kuitenkin oltava vähintään 2 ja enintään 4 prosenttia vuodessa. Ehdot sisältävät myös viitteitä vanhempiin versioihin lisäkoron määristä, tileille jotka on avattu aikavälillä 1.1.1993 – 31.5.2000.

Pankki maksaa lisäkorkoa kunkin talletuserän tallettamisesta alkaen ensimmäiseen nostoerään saakka. Lisäkorkoa ei lisätä vuosittain pääomaan, joten se ei kasva korkoa korolle periaatteen mukaisesti.

OP ASP-säästötilin asuntosäästötalletuksille maksetut korot ja lisäkorko ovat asuntosäästöpalkkiolain 10 §:ssä säädetty verovapaiksi.

Jos ASP-ehdot eivät toisaalta täyty ja tili lopetetaan, pankki perii tilille jo liitetyistä ja lopetuksen yhteydessä maksettavasta korosta lähdeveroa kulloinkin voimassa olleen lainsäädännön mukaan.

OP ASP tili – Vastaantulolaina

Ehdoissa nimetty vastaantulolaina eli koostuu ASP-korkotukilainasta sekä mahdollisesta lisälainasta.

Tätä lisälainaa tarvitaan ensiasunnon hankinnassa, mikäli asunnon ostoa varten tarvittavan lainan määrä on suurempi kuin ASP-lainan laissa määritelty enimmäismäärä, joka riippuu asunnon sijaintikunnasta. ASP-lainan enimmäismäärät vahvistaa asetuksilla valtioneuvosto.

Voit nostaa vastaantulolainaa, kun asuntosäästösopimuksen ehdot on täytetty.

Edellytyksenä vastaantulolainan myöntämiseen on, että annat lainan takaisinmaksamisen vakuudeksi pankille sen hyväksymät vakuudet.

ASP-lainan maksimi laina-aika on 25 vuotta lainan tai sen ensimmäisen erän nostamisesta alkaen.

Toisaalta Osuuspankki varaa oikeuden olla myöntämättä vastaantulolainaa, jos luottotiedoissasi on oleellinen rekisteröity maksuhäiriö tai jos, ottaen huomioon taloudellisen asemasi tai sitoumusten hoitokyvyn, et kykenisi maksamaan lainaa pankille takaisin sen arvion mukaan.

Tallettajana sovit Osuuspankin kanssa erikseen ASP-lainan ja mahdollisen lisälainan ehdoista.

OP – Asuntosäästösopimuksen irtisanominen ja siirto toiseen pankkiin

ASP-tallettajana sinulla on sopimusehtojen mukaan oikeus milloin tahansa irtisanoa asuntosäästösopimus. Et voi kuitenkaan siirtää asuntosäästösopimusta toiselle tallettajalle.

Mikäli sovit toisen pankin kanssa asuntosäästösopimuksen siirtämisestä talletusaikana, tämä vastaanottava pankki ottaa vastatakseen lisäkoron maksamisen koko talletusajalta.

Osuuspankki ASP tili – Asuntosäästösopimuksen purkautuminen

ASP-sopimus purkautuu Osuuspankin kanssa, eikä sinulla ole oikeutta sopimuksen mukaiseen lainaan eikä sopimuksen mukaiseen lisäkorkoon, mikäli…

…1) nostat ASP-tilille talletettuja varoja tai hyvitettyjä korkoja ennen kuin olet täyttänyt asuntosäästösopimuksen ehdot ja asuntoa koskeva kauppakirja on tehty tai rakentaminen on aloitettu…

…tai 2) hankit säästöaikana vastikkeellisesti asunnon ennen kuin vähintään puolet voimassa olevan asuntosäästösopimuksen mukaisista talletuseristä on talletettu.