Pääomaturvattu rahasto

Pääomaturvattu rahasto toimii siten, että kullekin rahasto-osuudelle luvataan ennalta määrätty vähimmäisarvo/takuutaso…joka on voimassa tiettynä ennalta määrättynä takuupäivänä tulevaisuudessa.

Suomessa ensimmäinen tällainen rahasto — jolle oli turvattu rahasto-osuuden vähimmäisarvo — oli vuonna 2004 lanseerattu Nordea Takuuturva 100 erikoissijoitusrahasto.

Tällaisen pääomaturvatun sijoitusrahaston avulla sijoittaja pyrkii normaalisti…

  • sekä hyötymään osakemarkkinoiden ja korkomarkkinoiden tuottomahdollisuuksista, ja
  • kuitenkin saamaan sijoittamilleen varallisuudelle pääomatakuun.

Lisäksi, kuten Nordea Takuuturva rahaston tapauksessa, tämän pääomatakuun taso nousee saavutetun arvonnousun myötä.

Tämän arvonnousun lukitus tapahtuu siten, että osakemarkkinoiden kehittyessä sijoitusrahaston kannalta positiivisesti, jokainen 5 prosentin arvonnousu lukitaan takuutasoa nostamalla.

Sijoituspolitiikkana Nordea Takuuturva rahastossa on toimia rahastojen rahastona.

Tämä strategian puitteissa rahaston varat sijoitetaan ensisijaisesti Nordea Rahastoyhtiön hallinnassa oleviin, Euroopan osakemarkkinoille sijoittaviin osakerahastoihin, ja toisaalta myös euroalueelle sijoittaviin korkorahastoihin.


Finanssivalvonnan mukaan pääomaturvattuja rahastoja ovat mm.:

  • Erikoissijoitusrahasto Nordea II Takuuturva 100
  • Erikoissijoitusrahasto Nordea III Takuuturva 100
  • Erikoissijoitusrahasto Nordea IV Takuuturva 100
  • Erikoissijoitusrahasto Nordea Turva 75
  • OP-Pääomaturva -erikoissijoitusrahasto
  • Säästöpankki Pääomaturva -erikoissijoitusrahasto

Leave a Comment