Parhaat rahastot

Katsaus tapoihin löytää parhaat rahastot Suomeen rekisteröidystä noin tuhannesta erilaisesta sijoitusrahastosta.

Ennen kuin lähdet valitsemaan sijoitusrahastoja markkinoilla olevista vaihtoehdoista, sinun kannattaa tehdä kartoitus riskinsietokykysi, tuoton toiveiden, sekä sijoitushorisontin suhteen, jotka kaikki suodattavat omalta osaltaan soveltuvien rahastojen määrää huomattavasti.

Parhaiten tämän kartoituksen tekee yleensä pankin tai sijoitusfirman asiakaspalvelijan kanssa, joka yleensä suosittaa tämän analyysin pohjalta parhaiten soveltuvia markkinoilla olevia sijoitustuotteita.

Rahastojen analysointia ei kuitenkaan kannata ulkoistaa muiden mietittäväksi, vaan sinun kannattaa tutustua kuhunkin ehdokkaaseen itsenäisesti.

Tärkeimpiin analysoinnin kohteisiin kuuluvat rahaston sijoittamisperiaatteet (ja senhetkinen salkun koostumus), rahastoon sijoittamisen kustannukset, kuin myös salkunhoitaja ja hänen aikaisempi performanssinsa.

Parhaat rahastot – Salkunhoitaja

Kun tarkastelet potentiaalista sijoitusrahastoa, tutustu aina rahastonhoitajan toimikauteen ja hänen salkunhallintansa tuloksiin.

Aktiivisesti hallinnoitujen sijoitusrahastojen tuloksen avaintekijä on salkunhoitaja, eikä sinun siten kannata luottaa pelkästään rahastoyhtiön brändiin rahastoja valitessasi.

Salkunhoitaja valitsee toiminnallaan salkun sisällön (rahaston sääntöjen puitteissa), ja myös määrittelee ne kriteerit, jolloin salkussa olevat sijoituskohteet myydään, sekä riskikriteerit salkun sisällön ja kokonaisriskin suhteen.

Esimerkkinä rahastonhoitajan tärkeydestä esitetään yleensä legendaarista Peter Lynchiä, joka hoiti voittoisaa Fidelity Magellan rahastoa 1980-luvun aikana. Lynchin jätettyä rahaston 1990-luvulla, rahaston uudet salkunhoitajat eivät ole kyenneet toistamaan Lynchin poikkeuksellisia tuloksia.

Sijoitusrahaston kustannusrakenne

Muun muassa Morningstarin sekä Vanguardin tekemien markkinatutkimusten mukaan sijoitusrahastoihin liittyvien kustannusten määrä on merkittävä tekijä siinä, millaisia reaalisia tuottoja voit odottaa sijoituksestasi.

Halvimmat markkinoilla olevat rahastot ovat ns. indeksirahastoja, joka tulee nimenä siitä, että ne on rakennettu vain passiivisesti seuraamaan tuotoiltaan vain tiettyä markkina-indeksiä.

Koska tämä indeksin seuraaminen on normaalisti automatisoitu, sen rakentamisesta ja hallinnasta ei koidu juurikaan juoksevia menoja rahastoyhtiölle, ja vastaavasti sen kustannukset asiakkaille ovat erittäin alhaiset.

Tutkimusten mukaan (joita on tehty 1970-luvulta) passiivisesti indeksejä seuraavat rahastot voittavat näitä indeksejä aktiivisesti voittamaan yrittävät salkunhoitajat keskimäärin 80 %:sti pitkällä aikavälillä.

Jos valitset kuitenkin aktiivisesti hallinnoidun sijoitusrahaston, sinun kannattaa tutustua kaikkiin sijoituskategoriasi vaihtoehtoihin myös niiden kustannusrakenteen suhteen, ja suosia halvempia rahastoja, muiden tekijöiden ollessa yhtenäisiä (ceteris paribus).

Sijoitusrahaston historiallinen tuotto

Vaikka historiallinen tuotto ei ole tae tulevasta tuotosta, sinun kannattaa tutustua vaihtoehtoina olevien sijoitusrahastojen historialliseen tuottoihin, ja niiden vakauteen.

Esimerkki vuoden 2008 (ja sen kv. finanssikriisin) aikaiset tuotot osoittavat hyvin osakerahastojen riskien hallinnan, ja miten nämä rahastot hallitsevat laskumarkkinoita, mahdollisine stop-loss sääntöineen.

Jos olet sijoittamassa absoluuttisen tuoton rahastoon, tällaisen rahaston tavoitteena on saada positiivista tuottoa sijoitetuille rahoille kaikissa sijoitusolosuhteissa, huolimatta laskumarkkinoista tai talouden sykleistä.


Absoluuttisen tuoton rahastot ovat usein myös huomattavasti vaativampia ymmärtää sijoitusstrategiansa suhteen, koska ne käyttävät usein johdannaisia, joten sinun kannattaa tutustua niiden sääntöihin yksityiskohtaisesti ennen mahdollista sijoittamista.