Peter Schiff

Peter Schiff on amerikkalainen sijoitusneuvoja, investointipankkiiri, ja talouskirjailija, joka saavutti maailmanmaineen ennustaessaan Yhdysvaltain v. 2008 alkaneen talouskriisin vuosia etukäteen.

Schiff, joka omistaa amerikkalaisen sijoitusyhtiö Euro Pacific Capitalin, ilmaisi synkät talousennustuksensa jo niinkin varhain kuin 2004, ja häntä käytettiin kommentaattorina tässä suhteessa mm. pohjois-amerikkalaisilla talouskanavilla CNBC, Bloomberg TV, sekä BNN (Business New Network – Canada).

Hän kirjoitti talousennustuksistaan myös kirjan “Crash Proof”, joka tuli markkinoille vuoden 2007 helmikuussa, yli vuoden ennen Yhdysvaltain v. 2008 alkanutta talouskriisiä, jonka yhtenä ensimmäisistä merkeistä pidetään syksyllä 2008 tapahtunutta Lehman Brothersin konkurssia.

Peter Schiff

Kun Schiffin kirjoissaan ja haastatteluissaan vuodesta 2004 ilmaisemat ennustukset alkoivat tulla toteen, hänestä alettiin käyttää lempinimeä “Dr. Doom”, yhdessä muiden Amerikan talousvaikeudet ennakoineiden talouskommentaattorien kanssa, esimerkkinä ekonomisti Nouriel Roubini.

Mikä erotti Schiffin useimmista muista talousvaikeudet ennakoineista kommentaattoreista oli se, että hän ilmaisi kirjassaan kohta-kohdalta syyt talousvaikeuksien takana, mitä Yhdysvaltain viranomaiset tulisivat tekemään vastineena vaikeuksille, ja mitä lyhyen ja pitkän aikavälin seurauksina näillä muutoksilla tulisi olemaan.

Schiffin mukaan Yhdysvalloissa elvytys-taloustoimet keskuspankin rahan luonnin (eli inflaation) sekä julkisen velkaantumisen avulla ovat siirtäneet varsinaisen maan talousromahduksen vain ajallisesti eteenpäin, ja tuleva romahdus tulee olemaan vuodesta 2008 alkaneita ongelmia huomattavasti suurempi.

Nämä Schiffin näkemykset on esitelty kahdessa hänen v. 2008 jälkeen julkaisemassa kirjassaan, “Crash Proof 2.0” sekä “Real Crash”. Lisäksi hän aloitti oman internet-radio ohjelmansa, “The Peter Schiff Show”, jossa hän seuraa päivittäin kirjoissa annettujen ennusteiden toteutumista.

Peter Schiff – sijoitusstrategia

Schiff on sijoitusstrategialtaan ns. fundamentaali-sijoittaja, ottaen näkemyksiä perustuen ennustuksiin fundamentaalidatasta, kuten vaikkapa Yhdysvaltain kauppataseesta, työllisyysluvuista, ja keskuspankin rahanluonnin määrästä.

Nämä ennustukset perustuvat filosofialtaan Itävaltalaiseen taloustieteeseen, jota käyttävät muista kuuluisista sijoittajista muun muassa nykyisin Singaporessa asuva, entinen Wall Streetin legenda Jim Rogers, joka perusti Quantum rahaston yhdessä George Soroksen kanssa.

Jos haluat noudattaa Schiffin luomaa sijoitusstrategiaa, sinulla on useita vaihtoehtoja saada tietoa tämän strategian sisällöstä.

Yksi parhaista tavoista on lukea läpi Schiffin kirjoittamat (englanninkieliset) kirjat, joissa hän käy läpi erilaisia talouteen vaikuttavia tekijöitä, sekä tekee ennustuksensa mm. siitä, miten nämä tekijät vaikuttavat USD dollarin kurssiin, kullan hintaan, sekä amerikan kotimarkkinoista riippuvaisiin yrityksiin.

Sijoitusstrategian osalta parhaita hänen kuudesta kirjastaan ovat:

Crash Proof: How to Profit From the Coming Economic Collapse (2007)
Crash Proof 2.0: How to Profit From the Economic Collapse (2009)
The Real Crash: America’s Coming Bankruptcy—How to Save Yourself and Your Country (2012)

Schiff omistaa myös useampia investointifirmoja, joista Euro Pacific Bank Ltd., täyden palvelun St. Vincent and the Grenadines saarille rekisteröity pankki, on avoinna myös suomalaisille asiakkaille.

Näiden investointifirmojen meklarit toteuttavat Schiffin luomaa strategiaa kullekin asiakkaalleen räätälöityinä paketteina, painotuksina muun muassa valitut Yhdysvaltain ulkopuolella sijaitsevat korkean osinkotuoton yritykset, kaivosyhtiöt, sekä arvometallit (suorina omistuksina fyysisessä muodossaan).

Hänen korkean osinkotuoton yritysten valintastrategiansa muistuttaa Warren Buffettin toteuttamaa strategiaa, jossa painotuksena on mm. yrityksen vakaa historia korkean osinkotuoton vuosia ja ongelmaton toimintaympäristö.

Schiffin strategiasta saa lisätietoja myös hänen välitysfirmansa virallisen nettisivuston kautta, www.europac.net, sekä kuuntelemalla hänen päivittäista (maanantai-perjantai) internet radio-ohjelmaansa, osoitteessa www.schiffradio.com.