Pitkän koron rahasto

Pitkän koron rahasto on rahastotyyppinä sellainen joka sijoittaa sääntöjensä puitteissa pääasiassa korkopapereihin, joiden juoksuaika on yli 12 kuukautta.

Sijoitusrahastot jotka sijoittavat pitkän koron papereihin sijoittavat hallinnassaan olevat varat pääasiallisesti pitkäaikaisiin, vaikkapa valtion, julkisyhteisöjen tai yritysten joukkolainoihin.

Se mihin näiden kohderyhmien joukkolainoista rahasto voi osallistua riippuu rahaston säännöistä, joissa tyypillisesti määritellään korkopapereiden minimi riskiluokitus esimerkiksi Standard & Poors yhtiöltä näille lainoille.

Usein rahastoja jotka toimivat pitkän koron markkinoilla kutsutaan myös obligaatiorahastoiksi.

Sääntöjensä puitteissa tällainen rahasto voi sijoittaa niin koti- kuin ulkomaisiinkin korkopaperi sijoituskohteisiin.

Tyypillinen pitkien korkojen rahastojen tuottotavoitteena on voittaa vertailukohteena olevan viitelainaindeksin samalle ajanjaksolle määritelty kehitys.

Suomessa Finanssivalvonta valvoo rahoitusyhtiöitä mukaanlukien rahastoyhtiöitä. Suomen markkinoilla on Finanssivalvonnan mukaan ainakin seuraavat pitkän koron rahastot:

  • OP-Pitkä Obligaatioindeksi -sijoitusrahasto
  • Säästöpankki Pitkäkorko -sijoitusrahasto
  • Sijoitusrahasto Tapiola Pitkäkorko

Voit vertailla näitä rahastoja mm. Morningstarin Suomen nettipalvelussa osoitteessa morningstar.fi.