Pohjola Pankki Oyj (nykyisin OP Yrityspankki Oyj)

Pohjola Pankki Oyj on OP-Pohjola konsernin keskuspankki, joka on ollut toiminnassa vuodesta 1902. (PÄIVITYS 2022: pankki toimii nykyisin nimellä OP Yrityspankki Oyj – tätä sivua ei enää päivitetä)

OP-Pohjola on yrityksenä kotimainen finanssipalveluihin keskittynyt konserni, pankki-, vahinkovakuutus- ja varainhoitopalveluissa, sekä yksityishenkilöille että yrityksille.

Yksityishenkilöiden suhteen Pohjola Pankilta voit saada Private Banking -palveluita (jotka on etupäässä tarkoitettu varakkaammille henkilöille), kun taas normaalit pankkipalvelut hoidetaan konsernin Osuuspankki toimintojen kautta.

Pohjola on erittäin tärkeä kotimaisilla markkinoilla toimiva yrityspankki, etenkin suurille ja keskisuurille firmoille.

Esimerkkinä tästä tärkeydestä on ollut pankkikonsernin markkinaosuus kotimaisessa yritysluototuksessa, esimerkiksi vuonna 2012 sen ollessa 21,5 prosenttia (tehden firmasta maan toiseksi suurimman yritysluotottajan).

Pohjolan kautta voit saada firmallesi myös muut yrityspalvelut (yritysluottojen ohella), mukaanlukien muut rahoituspalvelut sekä sijoitus- ja maksuliikeratkaisut, myös ulkomailla.

Osa Pohjolan yritys-asiakaskunnasta on ulkomaisia toimijoita, jotka tarvitsevat palveluita joko Suomessa tai maan lähialueilla, kuten Virossa.

Pohjola Pankki Oyj

Pohjola Pankki Oyj – muut palvelut

Yritysrahoituksen ja yksityishenkilöiden Private Banking palveluiden lisäksi Pohjolan tuotevalikoimaan kuuluu joukko muuta pankkitoimintaa.

Yksi tärkeimmistä näistä lisäpalveluista on varainhoito instituutio- ja henkilöasiakkaille.

Suuri osa Pohjolan Varainhoito yksilön hallinnassa olevasta varallisuudesta tulee OP-rahastojen salkunhoidon kautta, mutta myös instituutioilta, joiden johtava varainhoitaja Pohjola on ollut viime vuosina.

Esimerkkinä tästä varainhoito toiminnan tärkeydestä konsernilla on hoidettujen asiakasvarojen määrä, esimerkiksi vuoden 2012 lopussa yhteensä EUR 32,7 miljardia.

Konserniin kuuluu lisäksi Pohjola Kiinteistösijoitus Oy, jonka erikoisosaamista ovat erilaiset kiinteistövarallisuuteen liittyvät pankki-ja sijoitustoiminnot.

Yrityspalveluista oman lukunsa muodostaa Pohjolan erikoisosaaminen vahinkovakuutusten alalla, jossa konserni on Suomen johtava toimija, ja vakuutusmaksutuloilla mitattuna itse asiassa koko maan suurin vakuutusyhtiö.


Yksityispankkipalveluiden suhteen sinun kannattaa tutustua paikallisten Osuuspankkien palveluihin, joihin kuuluvat säästämisen, sijoittamisen, lainanoton (ml. luottokortit), ja eläkesuunnittelun tuotteet.